24.05.2017 14:25

Analizy - zmiana Studium

481
W związku z prowadzonym procesem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedstawiamy i zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pt. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice.

Analiza

 

Schemat 1 

Schemat 2  

Schemat 3  

Schemat 4

Schemat 5 

Schemat 6   

Schemat 7 

Schemat 8   

Schemat 9 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji