Archiwalny
16.09.2022 11:59

Budżet Obywatelski 2023 – znamy kolejność projektów na karcie do głosowania

194
9 września br. odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, podczas którego zostało przeprowadzone losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania.

Kolejność projektów przedstawia się następująco:

 1. „Tango argentyńskie” – nauka tańca dla mieszkańców gminy Michałowice
 2. „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej  bogactwa poprzez język
 3. „Tanecznym krokiem przez świat”- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo
 4.  Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach
 5.  Plenerowe koncerty w parku w Regułach
 6. Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-TON
 7. „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem
 8. „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie
 9. „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca mają” – edycja druga
 10.  Budowa bulodromu (boiska do gry w bule) w Komorowie
 11. Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych
 12. Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci
 13. „Michałowickie wieczory muzyczne”- kontynuacja cyklu comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń
 14.  Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach
 15.  Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie

Głosowanie odbędzie się w okresie 26 września -10 października 2022 r.. 

Zasady głosowania: 

 •  w głosowaniu mogą brać wszyscy mieszkańcy gminy. W przypadku, gdy mieszkaniec nie ukończył w dniu głosowania 13 lat - w jego imieniu głos oddaje rodzic/opiekun prawny.
 • każdy może głosować tylko raz, popierając maksymalnie 5 projektów z listy do głosowania.
 • jeżeli mieszkaniec zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne!
 • glosowanie jest imienne - należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 • odbywa się ono za pomocą formularza on-line (będzie uruchomiony w terminie głosowania), lub wersji drukowanej .

Zasady wyboru projektów do realizacji w 2023 r.

 • na podstawie wyników głosowania zostanie wyznaczona lista rankingowa projektów, które uzyskały co najmniej 35 głosów, od najwyższej do najniższej liczby głosów. Ważne! Projekty, które nie otrzymają 35 głosów, nie będą brane pod uwagę.
 • do realizacji zostaną skierowane po jednym projekcie zlokalizowanym w danym sołectwie/osiedlu, zgodnie z listą rankingową i najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania puli środków BO, czyli 500 000 zł.
 • w sytuacji, gdy nie zostaną wyczerpane wszystkie środki finansowe budżetu obywatelskiego, a wybrano już po jednym projekcie zlokalizowanym w każdym sołectwie/osiedlu, do realizacji klasyfikuje się kolejno projekty z listy rankingowej zlokalizowane w różnych sołectwach/osiedlach, aż do wyczerpania środków BO
 • w przypadku, gdy pozostałe środki finansowe uniemożliwią realizację kolejnego projektu z najwyższą liczbą głosów, do realizacji kieruje się kolejno projekty zajmujące niższą pozycję na liście rankingowej, jeżeli koszty ich realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego, aż do wyczerpania środków BO
 • jeżeli kilka wybranych projektów dotyczy tej samej lokalizacji i jednoczesna ich realizacja nie jest możliwa - do wykonania zostanie skierowany ten z największą liczbą punktów
 • jeżeli projekty otrzymają taką samą liczbę punktów, a pula środków nie pozwala na realizację wszystkich, do realizacji zostaną skierowane projekty wyłonione w drodze losowania.
 • wybrane projekty będą uwzględnienie w budżecie gminy w 2023 roku.

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: BO

Zobacz także