14.01.2021 14:50

Czasowy zakaz palenia w kominkach w „dni smogowe”

656
W związku z uchwaleniem 8 września 2020 r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Programu Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego jednym z obowiązków mieszkańców będzie zakaz użytkowania kominków w dni, gdy zanieczyszczenie powietrza przekroczy wartości dopuszczalne.

Zakaz taki jest jednym z „działań błyskawicznych”, które mają być natychmiastową reakcją na wieść o pojawieniu się smogu. Przepis ten nie dotyczy budynków/lokali, w których kominek jest jedynym źródłem ciepła lub w przypadku awarii źródła ogrzewania. Program Ochrony Powietrza jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza.

Jak się dowiemy o przekroczeniu norm?

Specjalne powiadomienie o przekroczonych poziomach wydaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Każdy posiadacz telefonu komórkowego (niezależnie od operatora), który znajduje się na obszarze potencjalnego wystąpienia przekroczeń norm dostaje SMS-em alert o ryzyku przekroczenia poziomu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). O ryzyku przekroczenia norm dowiemy się też z darmowej aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), ze strony urzędu gminy, facebooka oraz za pomocą aplikacji Eco Harmonogram i gminnej aplikacji. Powiadomienie takie obowiązuje zazwyczaj od 1 do kilku dni. Więcej na temat Programu Ochrony Powietrza i sposobów powiadamiania mieszkańców pisaliśmy w poniższym artykule

Kiedy możemy palić w kominku?

W pozostałe dni, w których jakość powietrza jest zadowalająca, czyli zgodna z normami.

Co grozi za nieprzestrzeganie zakazu?

Za nieprzestrzeganie zakazu grozi kara od 500 zł do 5000 zł. Takie same kary grożą za spalanie odpadów. Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in. straż miejską, upoważnionych pracowników urzędu gminu czy inspekcje ochrony środowiska.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat eksploatacji kominków?

Uchwała antysmogowa.

Aby zapobiec negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców Mazowsza Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę „antysmogową” (uchwała nr 162/17 z 24 października 2017 r.). Uchwała ta z dniem 1 stycznia 2023 r. wprowadzi m.in. ograniczenia dot. eksploatacji kominków. Posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Czym jest ekoprojekt?

Ekoprojekt lub Ecodesign to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. Ekoprojekt określa minimalne wymagania, jakie musi spełniać urządzenia grzewcze na paliwo stałe, aby mogło zostać wprowadzane na rynek europejski. Wymagania te dotyczą efektywności energetycznej oraz emisji pyłów. Dyrektywa Ecodesign weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Wprowadzone w ramach dyrektywy zmiany obejmują urządzenia grzewcze zarówno na rynku polskim, jak i w całej Unii Europejskiej.

Pamiętajmy, że nawet najbardziej restrykcyjne normy dla kominków nie powodują ich bezemisyjności. Ważne jest to, by do pyłów unoszących się w powietrzu w „dniach smogowych” nie dokładać kolejnej ich porcji.

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji