04.11.2019 14:45

Dotacje na usuwanie azbestu

84
Dzięki dotacjom gminnym w tym roku zostało usuniętych już ponad 3,8 tys. m2 eternitu. Kwota dofinansowania wyniosła blisko 82,5 tys. zł.

Płyty eternitu  zawierające azbest  są  szczególnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Niczym niezabezpieczone są szkodliwe nawet jeśli leżą na dachu. Deszcz wymywający z nich spoiwo cementowe czy łamiące się lub kruszące płyty odsłaniają niewidoczne dla ludzkiego oka włókna azbestu i emitują je do atmosfery. Gdy człowiek oddycha takim zanieczyszczonym powietrzem, do jego płuc dostają się szkodliwe cząstki. Ich działanie  może ujawnić się dopiero po wielu latach groźnymi chorobami, w tym nowotworem płuc. 

Azbest jako materiał niebezpieczny został zakazany w wielu państwach, w tym w całej Unii Europejskie. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go usunąć do końca 2032  roku.

Corocznie gmina Michałowice zabezpiecza w budżecie gminy środki finansowe, dzięki którym mieszkańcy  mogą uzyskać dotację  celową na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji celowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

Ważne: wniosek należy złożyć minimum 21 dni przed przystąpieniem do prac.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.michalowice.pl w zakładce ochrona środowiska, oraz pod nr tel. 22 350 91 32.

 

sss

 

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji