10.12.2021 09:20

Gmina Michałowice najlepszą gminą wiejską na Mazowszu!

272
Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Prof. Jerzego Regulskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego! Nasza gmina została również Liderem powiatu pruszkowskiego tego rankingu!

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego powstał w celu wyłonienia a przede wszystkim promowania gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W klasyfikacji ocenie poddane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego oprócz miast na prawach powiatu. Formuła rankingu pozwala na porównywanie poziomu gmin o podobnym potencjale.

Metodologię oceny rankingu oparto na 16 wskaźnikach wybranych pod kątem potencjału społeczno-gospodarczego danej gminy.

 Jak z 16 wskaźników uzyskać ten ostateczny, który w najlepszy sposób weryfikuje gminy? Porównujemy jednostki do siebie podobne, obliczając wskaźnik syntetyczny, który pozwala w sposób najbardziej obiektywny wskazać końcowe miejsce w rankingu — tłumaczyła Agnieszka Ajdyn, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Podczas gali, która odbyła się 7 grudnia w Warszawie, organizatorzy wręczyli nagrody przedstawicielom najlepszych gmin. W imieniu gminy Michałowice statuetkę odebrała Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice.

 Tempo rozwoju Mazowsza wyznacza Warszawa, ale dzięki formule rankingu my możemy porównywać się z gminami podobnymi do nas. Dzięki takim wydarzeniom widzimy naszą sprawczość - nasze działania przyczyniają się do wzrostu poziomu życia mieszkańców w całej gminie. Takie nagrody są bardzo ważne zarówno dla samorządowców, jak i dla zwykłych mieszkańców naszych gmin — stwierdziła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice. — Cieszę się z przyznanej nagrody, a jeszcze bardziej z tego, że mieszkamy w gminie o dobrej jakości życia – dodała.

Laureaci I edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021 w kategorii Gminy Wiejskie:

  1. Michałowice
  2. Lesznowola
  3. Nadarzyn
  4. Stare Babice
  5. Nieporęt

Tak obiecujący wynik gminy Michałowice daje ogromną satysfakcję i motywuje do dalszego działania.

 

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka
Podobne tematy: ranking, Gmina Michałowice

Zobacz także