06.08.2019 15:55

Gmina Michałowice wśród najbogatszych samorządów

257
Nasza gmina ponownie znalazła się w czołówce rankingu najbogatszych samorządów, zajmując 14. miejsce w Polsce oraz 3. na Mazowszu w kategorii gmin wiejskich. Ranking został przygotowany przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

Gmina Michałowice  z dochodem per capita 6571,21 zł została sklasyfikowana na 3. miejscu  w województwie mazowieckim (za Nadarzynem i Kampinosem) oraz 14 w kraju, wśród 1537 gmin wiejskich. Tym samym nasza gmina jest jednym z  23 samorządów, których dochody na mieszkańca  wynoszą ponad 6000 zł.

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2018 roku. Zastosowana metoda uwzględniała dochody własne (w naszej gminie największa czas stanowią wpływy podatkowe) oraz otrzymane dotacje, w tym subwencja oświatowa  i z programu rodzina 500 plus.  Natomiast zostały pominięte mi.in.  dochody z środków zewnętrznych  mających tymczasowy charakter.

Ranking magazynu Wspólnota  został przygotowany przez  Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, profesora  nauk ekonomicznych Pawła  Swianiewicza oraz adiunkta -   Julitę Łukomską. 

RANKING

 

Na wykresie nr 1 prezentujemy,  jak wygląda w naszej gminie procentowy udział poszczególnych dochodów  (wykres został przygotowany w oparciu o plan budżetu na 2019 r.)  

'''

 

Największą część dochodów  stanowią wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych (63%), w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw PIT -  ponad 43% .  Subwencja oświatowa stanowi 13% dochodów, natomiast zasiłki na rodzinę ( w tym m.in. program 500 plus) – 9%.  Ponadto ponad 6 % dochodów gminy pochodzi z opłat wnoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami oraz pobór wody i zrzut ścieków.  

 

Natomiast jak wydatkowane są nasze pieniądze, w ujęciu procentowym,  na jakie działania są one  przeznaczane przedstawia wykres nr 2. 

hhh

Gmina  największą część swoich wydatków przeznacza na edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Na ten cel przeznaczonych zostało w tym roku ponad  28,5 % wszystkich wydatków.   Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2019 r.   24,3% ,  na utrzymanie  porządku i czystości – 18,2%, natomiast na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną -  10,3% wszystkich wydatków. 

Na co idą nasze pieniądze 

 

Podobne tematy: finanse, ranking

Zobacz także