Archiwalny
28.02.2023 15:30

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

36
Przypominamy, że przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR (Rejestru Działalności Regulowanej) w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO (Bazy Danych o Odpadach).

Wpis do Rejestru BDO w zakresie działu XV, jest możliwy przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) podmiot uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, z uwagi na brzmienie przepisu z art. 50 ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także