22.09.2016 13:25

Kolejne stacje rowerowe

741
Od 23 września br. można korzystać z kolejnych dwóch bezpłatnych wypożyczalni rowerów, których operatorem jest firma Nextbike Polska. Samoobsługowe stacje są zlokalizowane w Komorowie oraz Opaczy-Kolonii, przy stacjach kolejki WKD.

Niespełna dwa miesiące temu w gminie ruszył program Rower Gminny. Wówczas został uruchomiony pierwszy pilotażowy punkt wypożyczalni, w Regułach.  Do tej pory w naszym systemie zarejestrowało się 320 użytkowników. W związku z takim zainteresowaniem przystąpiliśmy do kolejnego etapu rozbudowy sytemu, dodając w tym roku kolejne dwie stacje pilotażowe.  Pierwsza z nich została umieszczona w Komorowie - najliczniej zamieszkałej miejscowości, druga zaś - w Opaczy –Kolonii – miejscowości położonej najbliżej centrum stolicy.

 

Pilotażowe stacje będą działały do końca listopada br.:

Reguły WKD - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (przy urzędzie gminy)

Komorów WKD – ul. Brzozowa

Opacz-Kolonia WKD – parking przy stacji WKD

 

Każda z nich jest wyposażona w 10 rowerów, które można bezpłatnie wypożyczyć do 12 godzin (w przypadku niezwrócenia roweru w tym czasie – pobierana jest przez operatora opłata w wysokości 10 zł za godzinę; Brak zwrotu roweru po 24 godzinach pociąga za sobą karę w wysokości 200 zł plus  + koszty wypożyczenia).

Aby móc wypożyczyć rower – należy się zarejestrować i dokonać opłaty inicjalnej w wysokości minimum 10 złotych. Opłata ta podlega zwrotowi z chwilą wyrejestrowania użytkownika z systemu Rower Gminny, o ile wcześniej nie została wykorzystana na przejazdy. Po zaksięgowaniu wpłaty możliwe jest już dokonywanie wypożyczeń.

 

Regulamin i rejestracja

 

W przyszłym roku rozważamy dołączenie kolejnych miejscowości do systemu (tu ważnym czynnikiem jest własność nieruchomości i dysponowanie miejscem parkingowym), jak również możliwość połączenia z warszawskim systemem – Veturilo (rowery można byłoby wypożyczać/zwracać na każdej stacji w Warszawie). Równoznaczne to będzie jednak ze zmianą dotychczas obowiązujących w naszej gminie zasad wypożyczania i ujednoliceniem ich z obowiązującymi w stolicy ( pierwsze 20 minut jest bezpłatne. Kolejne 40 minut – koszt 1 zł, druga godzina - 3 zł, trzecia - 5 zł, a za czwartą i każdą następną trzeba zapłacić 7 zł. Maksymalny czas jednorazowego wypożyczenia to 12 godzin; Brak zwrotu roweru po 12 godzinach pociąga za sobą karę w wysokości 200 zł). 

 

Pragniemy poznać Państwa opinię w sprawie dalszej rozbudowy i zasad funkcjonowania systemu Rower Gminny na terenie gminy Michałowice.

 

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

 

Ankieta on-line

Ankieta – wersja do druku

 

Ankieta dostępna jest także w bibliotekach gminnych oraz urzędzie gminy – biuro podawcze. Ukaże się ona także w najbliższym wydaniu Biuletynu. Na Państwa odpowiedzi czekamy do końca października br.  

Formularze ankiety, oprócz tych wypełnionych on-line, można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, bibliotekach lub przesłać scan na adres rower@michalowice.pl.

 

Powstanie systemu Rower Gminny nie jest jedynym działaniem, które gmina Michałowie podejmuje w strefie rozwoju komunikacji rowerowej.

Przypomnimy, że w lipcu br., równolegle z powstaniem pilotażowej stacji w Regułach, gmina Michałowice podpisała porozumienie z Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Podkową Leśną, Pruszkowem i Żyrardowem w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej powstania spójnej sieci ścieżek rowerowych.

 

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki programowi: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” („Inwestycja”/ „Projekt”) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Czy otrzymamy dofinansowanie z tego tytułu, rozstrzygnie się w grudniu br. Inwestycja realizowana byłaby w latach 2017-2018.

 

Niezależnie od porozumienia zawartego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, gmina Michałowice prowadzi także inne działania zmierzające do powstania kolejnych odcinków tras rowerowych, m.in. wzdłuż rzeki Raszynki (etap pozyskiwania gruntów).

Koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy.     

 

.

Koncepcja tras rowerowych

Mapa_michalowice
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także