Archiwalny
31.03.2023 10:20

Nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

53
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2023-2026.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ważne gremium konsultacyjne i opiniodawcze Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Kandydata mogą zgłosić:

  • organizacje pozarządowe;
  • związki/porozumienia organizacji pozarządowych
  • oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Kandydatury można zgłaszać:

  • do 17 kwietnia br.,
  • wyłącznie elektronicznie, rejestrując na stronie: LINK.

Więcej informacji: LINK.

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także