Archiwalny
02.02.2023 11:20

„Strategia rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” - Przedłużenie naboru na ekspertów

18
Urząd m.st. Warszawy informuje o przedłużeniu naboru na ekspertów oraz przedstawicieli NGO, którzy będą pracować w grupach tematycznych współtworząc „Strategię rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Wychodząc na przeciw uwagom i spostrzeżeniom zgłaszanym przez osoby zainteresowane współpracą, poniżej publikujemy zmieniony "Regulamin naboru członów grup tematycznych na potrzeby prac nad tworzeniem i wdrożeniem Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku reprezentujących organizacje pozarządowe oraz ekspertów". W regulaminie, na podstawie zapisów § 6, zmniejszono wymogi zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i ekspertów. Zgłoszenia złożone przed wprowadzeniem ww. zmiany w regulaminie będą oceniane zgodnie z nowymi, łatwiejszymi wymogami.

W związku z wprowadzonymi zmianami przedłużamy nabór do dnia 17 lutego br. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń przeprowadzi zespół ekspertów pod kierownictwem Pana dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, profesora UW.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach www.sm.waw.pl oraz www.omw.um.warszawa.pl.

Regulamin naboru dostępny jest na stronie: link

Metropolia warszawska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się aglomeracji w Europie, z silnymi aspiracjami do bycia nowoczesnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Metropolię warszawską współtworzy m.st. Warszawa, 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) oraz 69 gmin znajdujących się na ich terenie. Jest to obszar o powierzchni 6 tys. km2, zamieszkały przez ponad 3 mln osób.

Autor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

grafika prezentująca treść komunikatu

 

 

 

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: metropolia warszawska, nabór

Zobacz także