Archiwalny
Data wydarzenia: 14.03.2023

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej? - konsultacje społeczne

47
W dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.

Zrównoważona mobilność to zarówno dobre drogi, wygodne dla wszystkich użytkowników chodniki i ścieżki rowerowe, jak też dostępny dla jak największej liczby mieszkańców transport publiczny. Koncepcja zrównoważonej mobilności dotyczy wyborów komunikacyjnych mieszkańców. Chcemy tworzyć przyjazne przestrzenie, w których naturalnym i wygodnym wyborem będzie komunikacja publiczna, rower lub spacer. Samochód będzie używany tylko wtedy, gdy nie będziemy mieli dostępu do szybszych, tańszych i łatwiejszych sposobów przemieszczania się.

Przygotowaliśmy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej czyli SUMP (to skrót od angielskiej nazwy Sustainable Urban Mobility Plan). To dokument strategiczny, którego wdrożenie poprawi wydajność oraz efektywność transportu osób i towarów w metropolii warszawskiej. Zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg: kierowców, pasażerów, rowerzystów, pieszych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zawiera analizę opartą o różne uwarunkowania: strukturę urbanistyczną (układ budynków i funkcji w mieście), obecny system transportowy (drogi, trasy rowerowe i piesze, sieć transportu zbiorowego) oraz jakość przestrzeni publicznych (place, ulice, tereny zielone). Jest kontynuacją i uspójnieniem wcześniej podejmowanych działań m.in. w zakresie rozwoju transportu publicznego.

Niezwykle istotne w tworzeniu SUMP jest zaangażowanie mieszkańców metropolii. To oni wiedzą co zmienić, żeby przemieszczanie się do pracy lub szkoły było łatwiejsze. Dlatego miasto stołeczne Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Warszawa prowadzą konsultacje społeczne na wielu etapach powstawania dokumentu. W ramach pierwszego etapu zorganizowaliśmy 13 spotkań informacyjno-warsztatowych na terenie całej metropolii, zarówno otwartych dla wszystkich zainteresowanych jak i adresowanych do radnych, urzędników, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów i osób reprezentujących kluczowe instytucje, np. kolej czy transport zbiorowy. W drugim etapie konsultacji zorganizowaliśmy 12 spotkań stacjonarnych (w tym dwa w Warszawie) i dwa spotkania online otwarte dla wszystkich mieszkańców metropolii.

W dniach od 10 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+". Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - projekt dokumentu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w jego opracowaniu.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

  • na spotkaniu online 23 marca (czwartek).
  • na platformie ZOOM – o godz. 10:00 link do spotkania >>> i 18:00 link do spotkania >>>
  • na YouTube – o godz. 10:00 link do spotkania >>>  i 18:00 link do spotkania >>>
  • na spotkaniu 30 marca (czwartek) o godz. 18:00.
  • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1 (wejście od WOM).
  • spotkania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie obowiązują zapisy ani rejestracja.
  • Podczas dyżuru telefonicznego od 24 do 31 marca pod numerem 513 574 510.
  • Poprzez FORMULARZ online.

Czekamy również na opinie przesyłane mejlem do 6 kwietnia na adres sump-mw@trako.com.pl.

Dokumenty z I i II etapu konsultacji można znaleźć tutaj>>>

 

 

 

Grafika prezentuje treśc komunikatu

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: metropolia warszawska, SUMP

Zobacz także