14.10.2016 12:25

Nie pal śmieci - chroń środowisko i zdrowie, swoje i swoich dzieci!

537
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy o zakazie palenia śmieci (odpadów komunalnych) w domowych piecach i kotłowniach, jak również na powierzchni ziemi.

Palenie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również szkodliwe dla naszego zdrowia  i naszych dzieci oraz dla środowiska naturalnego.

 

Czarny dym ze spalanych śmieci, szczególnie: plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucznych, opakowań po środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, jest nie tylko nieprzyjemny dla otoczenia, ale przede wszystkim bardzo toksyczny i szkodliwy dla zdrowia i środowiska.

 

Przy paleniu śmieci do atmosfery, gleby i wody przedostaje się wiele metali ciężkich (m.in. toksyczny ołów i kadm), trujący tlenek węgla i tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany.  Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe otoczenie i mają negatywny wpływ na nasze zdrowie

Oprócz tego dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw. sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu ko minowego i przyczynić do pożaru domu.

 

Nie wolno spalać m. in.:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,                                                                             
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • elementów drewnianych pokrytych lakierem,
 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polityenu,
 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Przypomnijmy także, że zgodnie z ustawą o opadach z 14 grudnia 2012 r  i art. 191.  "Kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także