11.10.2016 11:10

Porozumienie - odnawialne źródła energii (OZE)

625
W czwartek, 6 października, w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, wójt Krzysztof Grabka podpisał partnerskie porozumienie dotyczące projektu pn. „Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – Eko-Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice i Młodzieszyn”.

Dzięki temu porozumieniu gminy: Michałowice, Kampinos, Brochów i Młodzieszyn złożyły wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu "Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – Eko-Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice i Młodzieszyn” jest budowa infrastruktury służącej produkcji energii odnawialnej – elektrycznej i cieplnej – na terenie gmin objętych partnerstwem. Projekt zakłada budowę 207 instalacji OZE w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła i kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych. Powstałe instalacje OZE będą produkować energię elektryczną wyłącznie na użytek mieszkańców – beneficjentów projektu. 

 

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja projektu przewidziana jest w okresie kwiecień 2017 – czerwiec 2018. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 4 668 424,80 zł, z czego wysokość dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej liderem jest  Gmina Michałowice,  reprezentowana przez Krzysztofa Grabkę. Natomiast gminami partnerskimi są: Gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni, reprezentowana przez Monikę Ciurzyńską; Gmina Brochów, powiat sochaczewski, reprezentowana przez Piotr. Szymańskiego oraz Gmina Młodzieszyn, powiat sochaczewski, reprezentowana przez Monikę Pietrzyk.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także