W czwartek, 6 października, w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach, wójt Krzysztof Grabka podpisał partnerskie porozumienie dotyczące projektu pn. „Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – Eko-Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice i Młodzieszyn”.


Dzięki temu porozumieniu gminy: Michałowice, Kampinos, Brochów i Młodzieszyn złożyły wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Przedmiotem projektu "Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – Eko-Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice i Młodzieszyn” jest budowa infrastruktury służącej produkcji energii odnawialnej – elektrycznej i cieplnej – na terenie gmin objętych partnerstwem. Projekt zakłada budowę 207 instalacji OZE w tym: paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła i kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych i jednostkach publicznych. Powstałe instalacje OZE będą produkować energię elektryczną wyłącznie na użytek mieszkańców – beneficjentów projektu. 

 

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja projektu przewidziana jest w okresie kwiecień 2017 – czerwiec 2018. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie 4 668 424,80 zł, z czego wysokość dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej liderem jest  Gmina Michałowice,  reprezentowana przez Krzysztofa Grabkę. Natomiast gminami partnerskimi są: Gmina Kampinos, powiat warszawski zachodni, reprezentowana przez Monikę Ciurzyńską; Gmina Brochów, powiat sochaczewski, reprezentowana przez Piotr. Szymańskiego oraz Gmina Młodzieszyn, powiat sochaczewski, reprezentowana przez Monikę Pietrzyk.

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Dotacja do zdjęcia i utylizacji eternitu

Dotacja do zdjęcia i utylizacji eternitu 18.07.2018 13:45

Przypominamy, że gmina Michałowice udziela dotacji na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

czytaj więcej
Nie pal śmieci - chroń środowisko i zdrowie, swoje i swoich dzieci!

Nie pal śmieci - chroń środowisko i zdrowie, swoje i swoich dzieci! 14.10.2016 12:25

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy o zakazie palenia śmieci (odpadów komunalnych) w domowych piecach i kotłowniach, jak również na powierzchni ziemi.


czytaj więcej
Infrastruktura społeczna - skate park

Mazowiecki lider inwestycji 12.10.2016 09:10

Gmina Michałowice jest najlepszą gminą wiejską województwa mazowieckiego w rankingu wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2010-2015, które zostały opublikowane przez magazyn samorządowy „Wspólnota”.

czytaj więcej
Kolejne stacje rowerowe

Kolejne stacje rowerowe 22.09.2016 13:25

Od 23 września br. można korzystać z kolejnych dwóch bezpłatnych wypożyczalni rowerów, których operatorem jest firma Nextbike Polska. Samoobsługowe stacje są zlokalizowane w Komorowie oraz Opaczy-Kolonii, przy stacjach kolejki WKD.

czytaj więcej
Porozumienie gmin dotyczące ścieżek rowerowych

Porozumienie gmin dotyczące ścieżek rowerowych 04.08.2016 09:35

27 lipca 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, miało miejsce podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Grodzisk Mazowiecki a Gminami Partnerskimi, w tym Gminą Michałowice, w sprawie realizacji inwestycji dotyczącej powstania spójnej sieci ścieżek rowerowych.

czytaj więcej
Spotkanie informacyjne Odnawialne żródła energii .

Odnawialne źródła energii 01.08.2016 14:45

11 lipca i 19 lipca w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na inwestycję w odnawialne źródła energii.

czytaj więcej