07.07.2021 11:50

Porozumienie z Wodami Polskimi

100
We wtorek, 6 lipca, wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, podpisała porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym WODY POLSKIE RZGW w sprawie powierzenia utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, płynących na terenie gminy Michałowice.

Gmina będzie utrzymywała rzeki Raszynkę i Utratę, zachowując ich drożność i przepływ wód oraz odpowiedni stan techniczny koryta rzeki. Działania te mają na celu zwiększenie ochrony przed powodzią i lokalnymi podtopieniami.

Porozumienie będzie obowiązywało do końca 2021 roku.

 

fot. www.warszawa.wody.gov.pl 

Zobacz także