14.01.2014 12:24

Porozumienie

335
W Urzędzie Gminy Michałowice podpisano Porozumienie w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. Przedsięwzięcie ma charakter wieloletni, oszacowano, że potrwa 5 lat, a jego realizacja będzie następowała etapami.

Przebudowa rowu oraz budowa zbiornika retencyjnego jest możliwa dzięki współdziałaniu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Ursus, Miasta Pruszkowa, Miasta Piastowa, Gminy Michałowice oraz Województwa Mazowieckiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Inwestycja pozwoli na regulację gospodarki wodnej w okresach gwałtownych opadów, przyczyni się zmniejszenia skutków zalań i podtopień na terenach nią objętych. 

Prognozowana wartość przedsięwzięcia wyniesie 21,19 mln zł (ostateczna kwota zostanie określona po przetargach). W jej ramach zostaną wykonane: 
1) przebudowa rowu U-1 od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do Alej Jerozolimskich w Regułach, 
budowa kolektora przerzutowego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w dolinie rzeki Raszynki;
2) przebudowa rowu U-1 od ul. Ogrodowej w Michałowicach do początku biegu rowu;
3) przebudowa rowu U-1 od stadionu Znicza Pruszków do ul. Przeciętnej w Pruszkowie.
4) budowa kolektora deszczowego o średnicy 1800 wzdłuż Alej Jerozolimskich na odcinku 
od ul. Królewskiej w Regułach do włączenia się w kolektor wybudowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (wniesiony jak forma rzeczowa do przedsięwzięcia w postaci opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy tego kolektora wraz z włączeniem go do rowu U-1, w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy w latach 2011-2013). 

Udział w finansowaniu przedsięwzięcia jest uzależniony od szacunkowej ilości odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych uczestników porozumienia. 

Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrza Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Ursus Wiesława Krzemienia, Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, Burmistrza Miasta Piastowa Marka Kubickiego, Wójta Gminy Michałowice Krzysztofa Grabkę, przedstawiciela Województwa Mazowieckiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zbigniewa Ostrowskiego oraz dyrekcję GDDKiA. 

Przypomnijmy, że na terenie gminy Michałowice w 2013 roku wykonano, w ramach porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przebudowę rowu melioracyjnego O-2 w Opaczy Małej oraz budowę zbiornika retencyjnego na terenie Michałowic. Zbiornik obejmuje swoją powierzchnią 7,5 ha, a jego pojemność wynosi 116 000 m3. W ramach kontraktu GDDKiA odbudowała także 3 km rowów melioracyjnych w Michałowicach i Regułach oraz naprawiła rurociągi drenażowe w Opaczy - Kolonii. Inwestycja, której wartość wyniosła 3,3 mln zł, GDDKiA wykonała w ramach robót uzupełniających przy budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Została ona wynegocjowana przez Wójta Gminy w związku z utrudnieniami jakie powstały wraz z budową obwodnicy na terenie naszej gminy. Uciążliwości te były związane nie tylko z utrudnionym ruchem dla mieszkańców, często brakiem dojazdu, ale także wiele posesji i terenów przyległych do budowy było notorycznie zalewanych podczas większych opadów.
 

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: porozumienie