08.02.2022 08:59

ROZSTRZYGNIĘTO OTWARTY KONKURSU OFERT NA ROK 2022 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

133
Został rozstrzygnięty pierwszy z tegorocznych konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych. Znamy zadania o łącznej wartości 0,5 mln zł, które będą realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W konkursie określono 3 rodzaje zadań, na które organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Pierwszy to upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin z gminy Michałowice, na który zostało przeznaczonych 435 000 zł. W tej kategorii otrzymaliśmy 26 ofert. Wszystkie spełniały  warunki formalne i zostały wybrane do realizacji.  Są to  m.in. zajęcia sportowe dla naszych mieszkańców: koszykówki, piłki nożnej, badmintona, tenisa stołowego i lekkoatletyki,  organizacja turniejów ping-ponga, koszykówki, karate i judo, szkolenia i turnieje taneczne, zajęcia z gimnastyki  usprawniającej dla seniorów oraz ogólnorozwojowe dla dzieci. Ponadto będą organizowane spotkania dla miłośników nordic walking, kajakarstwa i golfa oraz  w akademii bezpiecznego upadania dla dzieci.  

Dwa kolejne zadania to wsparcie organizacji IV Półmaratonu „Lasy nad Utratą” (wpłynęła 1 oferta) oraz przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą na terenie Orlika 2012 w Sokołowie (1 oferta). Wartość dofinansowania pierwszego z tych zadań wyniesie 30 000 zł, natomiast drugiego 35 000 zł.

Niebawem rozstrzygnięcie kolejnych 5 konkursów, w tym z zakresu kultury i dziedzictwa  narodowego (w tym roku przeznaczono na ten cel 700 000 zł), bezpieczeństwa (30 000 zł) , edukacji i oświaty (30  000 zł), ochrony, promocji i polityki zdrowia (30 000 zł) i ekologii i ochrony środowiska (30 000 zł).  

Rozstrzygnięcie konkursu -  link

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także