13.05.2021 13:30

Wiosenne porządki w Gminie Michałowice

136
Szanowni Mieszkańcy,
w ramach wiosennych porządków zwracamy się do Państwa z prośbą o pielęgnację roślinności niskiej i wysokiej graniczącej z pasami dróg i chodników gminnych oraz uporządkowanie terenów niezagospodarowanych, których jesteście Państwo właścicielami.

Wnosimy o przycięcie gałęzi drzew i krzewów oraz wykoszenie gruntów zachwaszczonych,  porośniętych wysoką trawą.

Wyrastające poza ogrodzenie posesji drzewa i krzewy stwarzają zagrożenie dla użytkowników ciągów pieszych, rowerowych, drogowych.

Działki porośnięte wysoką trawą oraz przypadkową roślinnością, zachwaszczone stanowią zagrożenie dla upraw ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów. 

 

WIOSENNE PORZĄDKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zobacz także