20.06.2024 14:05

Wizyta zagranicznych uczestników projektu SireNERGY

41
W tym tygodniu przedszkole w Regułach, które jest przykładem infrastruktury przyjaznej środowisku, gościło zagranicznych uczestników ekologicznego projektu SireNERGY z Rumunii, Bułgarii, Francji i Hiszpanii. Poniżej relacja wójt gminy Michałowice, Małgorzaty Pacheckiej z tego wydarzenia.

We wtorek, 18 czerwca 2024 r., przedszkole w Regułach miało wyjątkowych gości! Zagraniczni uczestnicy projektu SireNERGY z Rumunii, Bułgarii, Francji i Hiszpanii odwiedzili nasze energoefektywne przedszkole, które jest częścią projektu, w którym partnerem jest województwo mazowieckie.

Budowa przedszkola, która była realizowana przez gminę Michałowice otrzymała około 4,6 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki. Całkowity koszt projektu wynosi około 20 mln zł i obejmuje 1 800 m² powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza. Dzięki temu zmniejszamy zużycie energii w budynkach publicznych i poprawiamy jakość powietrza w naszej gminie.

Przedszkole jest jednokondygnacyjne z częścią dydaktyczno-socjalno-biurową oraz pomieszczeniami technicznymi. Wyposażone jest w systemy OZE, instalację wodno-kanalizacyjną, wentylację, klimatyzację oraz zielone dachy. Ogrzewanie zapewniają powietrzne pompy ciepła i wysokosprawne kotły gazowe. Projekt przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 7,64 ton/rok.

Przedszkole w Regułach jest doskonałym przykładem dobrej praktyki w zakresie budowy infrastruktury publicznej przyjaznej środowisku, co jest inspirujące dla osób z innych państw UE.

SireNERGY to projekt, który promuje odnawialne źródła energii w obszarach wiejskich. Dzięki wsparciu wielu partnerów, projekt ten zwiększa świadomość ekologiczną, wspiera lokalne społeczności w generowaniu i zarządzaniu energią odnawialną oraz dąży do zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Dziękujemy naszym zagranicznym gościom za wizytę i zaangażowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii!

Wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także