15.07.2022 13:00

Wsparcie finansowe dla osób pomagającym obywatelom Ukrainy – zmiana przepisów

193
Zmieniły się przepisy dotyczące wsparcia finansowego dla Polaków zapewniających obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie. Jest możliwość, w określonych przypadkach, przedłużenia wypłaty świadczenia na okres dłuży niż 120 dni.

Możliwość przedłużenia terminu dotyczy zapewnienia wsparcia obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • posiada  dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończy 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  •  jest osobą małoletnią

Rozporządzenie Rady Ministrów - wejdź w link 

Wsparcie finansowe wynosi  40 zł za osobę na każdy dzień udzielnej pomocy.

 

 

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz załącznikami:

  • wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

wniosek.PDF

  • karta osoby zakwaterowanej

załącznik do wniosku_ karta osoby zakwaterowanej.PDF

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także