07.09.2022 14:05

Ankieta dot. doświadczeń obywateli Ukrainy po opuszczeniu swojego kraju

45
W związku z prowadzonym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej badaniem dotyczącym obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice po 24 lutego br. prosimy mieszkańców Gminy Michałowice o pomoc w propagowaniu anonimowego badania ankietowego wśród członków nowoprzybyłych rodzin ukraińskich, goszczących na terenie naszej gminy.

Ankieta zawiera pytania o doświadczenia osób, które opuściły Ukrainę, m. in. dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą.

Badanie jest prowadzone w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej, jest ona dostępna w języku angielskim, ukraińskim i rosyjskim.  

Link do ankiety online: link
 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina, ankieta

Zobacz także