Data wydarzenia: 24.04.2024 10:00

Mobilny Punkt Rekrutacyjny WCR Warszawa-Ochota

23
24 kwietnia (środa) w godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Gminy Michałowice gościć będą przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota.

Podczas wizyty wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać niezbędne informacje dotyczące różnych form pełnienia służby wojskowej, wymagań oraz korzyści z nich płynących.

Przypominamy, że o powołanie do służby wojskowej może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:
• min. 18 lat,
• polskie obywatelstwo,
• odpowiednie wykształcenie:
- do korpusu szeregowych – min. podstawowe,
- do korpusu podoficerów – min. średnie,
- na kurs oficerski – wyższe (tytuł magistra),
- na uczelnie wojskowe – średnie z maturą;
• posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• niekaralność za przestępstwo umyślne.

Opublikowany przez: Konrad Myszkowski

Zobacz także