Archiwalny
Data wydarzenia: 24.04.2024 18:00

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Michałowice - spotkanie konsultacyjne

72
Wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2023-2040 (24 kwietnia, godz. 18:00).

Miejsce:

  • sala multimedialna w urzędzie gminy, Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1.

Przypominamy także, że składanie uwag i opinii do projektu może odbywać się:

  • w biurze podawczym urzędu gminy
  • lub internetowo - przez formularz zgłaszania uwag na stronie: LINK.
  • termin: do 10 maja br.

Więcej o tym dokumencie na stronie: LINK.

 

grafika prezentująca treśc komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także