02.04.2024 09:10

Zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych dotyczących opłat

200
Od stycznia 2024 roku obsługę bankową gminy Michałowice prowadzi nowa jednostka - VeloBank S.A z siedzibą w Warszawie. Z uwagi na to zmianie uległy numery kont, na które należy wnosić opłaty. Od 1 kwietnia br. numery rachunków obsługiwanych przez poprzedni bank zostały zamknięte. Prosimy o dokonywanie płatności na nowe rachunki bankowe.

Od 2 stycznia 2024 roku obsługę bankową gminy Michałowice prowadzi VeloBank S.A z siedzibą w Warszawie, pod adresem Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa.

W związku z powyższym zmianie uległy indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia wpłat z tytułu opłat:

  •  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
  • opłat za dostarczoną wodę i zrzut ścieków.

Informacje z indywidualnymi numerami kont bankowych były do Państwa dostarczane w decyzjach podatkowych oraz fakturach za wodę i ścieki. Ponadto przesyłane były informacje dotyczące kont do opłaty za odpady komunalne.

Jeżeli nie otrzymali Państwo informacji dotyczącej zmiany nr. rachunku bankowego dotyczącego opłaty za odpady komunalne, prosimy o kontakt z pracownikami urzędu pod numerem tel. (22) 350-91-51 oraz (22) 350-93-25,  bądź mailowo na adres oplaty|michalowice.pl| |oplaty|michalowice.pl

Numery rachunków obsługiwanych przez poprzedni Bank tj. Bank Spółdzielczy w Raszynie 31 marca 2024 roku zostały zamknięte. Prosimy o dokonywanie płatności na nowe konta. 

Płatności należy dokonywać na indywidualne numery rachunków w VeloBanku S.A. otrzymanych w ww. pismach, bądź na główny nr rachunku budżetu gminy tj. 89 1560 0013 2974 3402 9000 0001. W przypadku wpłaty na główny numer rachunku budżetu gminy - w tytule przelewu należy podać rodzaj opłaty,  której dotyczy.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: opłaty, opłaty za odpady

Zobacz także