Archiwalny
31.08.2023 11:20

"Cyfrowa Gmina" – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

46
Gmina Michałowice ogłasza nabór dodatkowy wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu sprzęt przysługuje uczniowi, który:

  •  zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  •  jest członkiem rodziny byłych pracowników PPGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) – krewny mógł pracować w PPGR na terenie innej gminy niż Michałowice,
  •  uczy się w szkole podstawowej lub szkole średniej.

Gmina Michałowice  uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” i dysponuje obecnie 1 komputerem stacjonarnym wraz z monitorem i oprogramowaniem.  Zapraszamy uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Dokumenty można składać na każde uprawnione dziecko.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobligowane są do złożenia następujących dokumentów:

  • Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego – wypełnia rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
  • Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wypełnia pełnoletni uczeń, który ukończył 18 lat w bieżącym roku szkolnym.
  • Oświadczenia o adresie.
  • Oświadczenie o wyborze sprzętu.

Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.

Dokumenty można pobrać poniżej z załączonych poniżej linków.

Ponieważ Gmina dysponuje tylko jednym zestawem komputerowym w ramach tego naboru, sprzęt będzie mógł  uzyskać tylko 1 Beneficjent, który spełni wymogi naboru opisane powyżej.

Sprzęt z oprogramowaniem będzie przekazany na własność Beneficjentowi programu.  

Wypełnione dokumenty można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice do dnia 11.09.2023 r. do godz. 14.00, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Michałowice – dzień/godzina/minuta.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 22 350 91 74/18

Dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane w składanym przez Gminę Michałowice wniosku o przyznanie grantu.

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie ucznia

Oświadczenie ucznia pełnoletniego

Oświadczenie - sprzęt

Oświadczenie o wyborze sprzętu

Oświadczenie o adresie

OŚWIADCZENIE-O-ADRESIE

Regulamin konkursu

Regulamin
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: CPPC, wykluczenie cyfrowe

Zobacz także