Archiwalny
02.11.2021 13:55

Konkurs grantowy "Cyfrowa gmina" - wsparcie dla rodzin z popegeerowskich rodzin"

289
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do komputerów, wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Z uwagi, że nasza gmina chce złożyć wniosek w tym konkursie, zapraszamy ww. rodziny do składania dokumentów o przyznanie sprzętu.

Szanowni Rodzice, uczniowie szkół średnich,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami oraz, w uzasadnionych przypadkach, dostępem do internetu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu sprzęt przysługuje uczniowi, który:

  • zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • jest członkiem rodziny byłych pracowników PPGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) – krewny mógł pracować w PPGR na terenie innej gminy niż Michałowice,
  • uczy się w szkole podstawowej lub szkole średniej.

Gmina Michałowice  zamierza złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie, dlatego zapraszamy uprawnionych do składania dokumentów o przyznanie sprzętu. Dokumenty można składać na każde uprawnione dziecko.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobligowane są do złożenia następujących dokumentów:

  1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego – wypełnia rodzic / opiekun prawny osoby niepełnoletniej
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wypełnia pełnoletni uczeń, który ukończył 18 lat  roku bieżącym roku szkolnym.
  3. Oświadczenie o wyborze sprzętu.

Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.

  • Dokumenty można pobrać poniżej z załączonych poniżej linków.
  • Samo złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia.
  • Wsparcie będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Michałowice grantu na zakup sprzętu oraz po zweryfikowaniu danych zawartych w złożonych oświadczeniach.
  • Sprzęt z oprogramowaniem będzie przekazany na własność beneficjentom programu, pod warunkiem, że rodzic/opiekun zobowiąże się do corocznego okazania sprzętu do oględzin stanu technicznego pracownikowi w Urzędu Gminy Michałowice.  

Wypełnione dokumenty można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice do 4 listopada 2021 r. (czwartek) do godz. 14.00, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1;  05-816 Michałowice

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 22 350 91 74/18

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Michałowice.

Dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane w składanym przez Gminę Michałowice wniosku o przyznanie grantu.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Oświadczenie ucznia

Oświadczenie ucznia pełnoletniego

Oświadczenie - sprzęt

Oświadczenie o wyborze sprzętu

Oświadczenie o adresie

oswiadczenie-o-adresie.pdf

Regulamin konkursu

Regulamin
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: CPPC, wykluczenie cyfrowe