30.03.2022 08:20

Pomoc obywatelom Ukrainy - przyjęcie uchodźców do Niemiec/Допомога громадянам України – прийом біженців до Німеччини

158
Zaprzyjaźniony z powiatem pruszkowskim niemiecki powiat Esslingen wyraził chęć przyjęcia 50-cio osobowej grupy uchodźców z Ukrainy/Допомога громадянам України – прийом біженців до Німеччини Німецький повіт Есслінген, партнер Прушківського повіту, висловив готовність прийняти групу з 50 біженців з України.

Więcej szczegółów w tej sprawie:

 • zakwaterowanie: w pierwszej kolejności uchodźcy będą zakwaterowani w hali gminnej, potem nastąpi relokacja do domów lub mieszkań;​
 • pobyt, świadczenia socjalne i praca: uchodźcy z Ukrainy będą mieli możliwość złożenia wniosku w trybie §24 Ustawy o pobycie obcokrajowców (na terenie Niemiec). Dzięki temu będą mieli prawo do świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl. Z reguły pobyt ten jest połączony z pozwoleniem na pracę;
 • PESEL nadawany uchodźcom w Polsce: osoby przyjeżdżające do Niemiec, mogą legitymować się polskim numerem PESEL;
 • niezbędne dokumenty: ukraiński paszport (najlepiej biometryczny), inne dokumenty, takie jak metryka urodzenia, też są dopuszczalne.

Do wyjazdu preferowane są osoby zaszczepione.

Koszty transportu uchodźców pokryje powiat pruszkowski.

Wyjazd zaplanowany jest na:

 • 7 kwietnia 2022 roku, na godzinę 7.00, z terenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4.

Termin przyjmowania zgłoszeń zawierających: imię i nazwisko, datę urodzenia, rodzaj i nr dokumentu, datę przekroczenia granicy, obywatelstwo, nr kontaktowy oraz informację o szczepieniu przeciwko COVID, mija:

 • 1 kwietnia 2022 roku, o godzinie 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Goście z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy, zgłoszenia mogą przesłać:

 • mailowo: ukraina@michalowice.pl,
 • telefonicznie: 692-596-816 - Nadia Kostiv.

Link do niemieckiego Urzędu ds. Migracji, pod którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zasad przyjmowania uchodźców w Niemczech. 

--------

Детальніше про це:

 • розміщення: спочатку біженців розмістять у комуналці, потім переселятимуть у будинки чи квартири;
 • перебування, соціальні виплати та робота: біженці з України зможуть подати заяву відповідно до §24 Закону про проживання іноземців (у Німеччині). У результаті вони отримають право на соціальні виплати відповідно до Закону про пільги шукачам притулку. Як правило, це перебування поєднується з дозволом на роботу;
 • Номер PESEL, який видається біженцям у Польщі: люди, які приїжджають до Німеччини, можуть мати польський номер PESEL;
 • необхідні документи: український паспорт (бажано біометричний), також прийнятні інші документи, наприклад, свідоцтво про народження.

Для виїзду надають перевагу вакцинованим людям.

Витрати на транспортування біженців покриватиме Прушковський повіт.

Поїздка запланована на:

 • 7 квітня 2022 року о 7.00 з приміщення Міжшкільного спортивного центру в Прушкові за адресою вул. Gomulińskiego 4.

Кінцевий термін прийому заяв, які містять: ім’я та прізвище, дату народження, вид та номер документа, дату перетину кордону, громадянство, контактний номер та інформацію про вакцинацію проти COVID, проходить:

1 квітня 2022 року о 12.00 (визначається порядок подання заяв).

Гості з України, які зупиняються в нашій гміні, можуть подати свої заявки:

 • електронною поштою: ukraina@michalowice.pl,
 • за тел.: 692-596-816 - Надя Костів.

Посилання на Німецьке управління з питань міграції, яке надає найважливішу інформацію про правила прийому біженців до Німеччини.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także