07.01.2019 16:15

Nabór do Dziennego Domu Senior+ w Komorowie

555
Informujemy o rozpoczęciu naboru do Dziennego Domu Senior+ w Komorowie.

Dom przeznaczony jest dla:

  • mieszkańców gminy Michałowice,
  • nieaktywnych zawodowo,
  • w wieku powyżej 60 lat,
  • którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Szczegółowe zasady oraz druki dokumentów są dostępne:

 

Zobacz także