13.04.2022 15:45

Dziękujemy za pierwsze darowizny dla Ukrainy

84
Bardzo dziękujemy pierwszym darczyńcom za wpłaty na gminne konto dedykowane pomocy Ukrainie.

Każde wpłata, choćby niewielka, jest obrazem wielkiego serca i troską o innych. Dziękujmy!

Dziś konto zostało zasilone kwotą 18 775,07 euro, a wiec ponad 85 tys. zł!

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na bezpośrednią pomoc Ukrainie, a także jej obywatelom, którzy przebywają w naszej gminie.

Wpłat można dokonywać w złotówkach lub walucie obcej na konto BS Raszyn,  oddział w Michałowicach

  • Wpłaty w złotówkach -  12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 
  • Wpłaty w obcej walucie - PL 12 8004 0002 2007 0009 0623 0073 SWIFT CODE – POLUPLPR „darowizna - Pomoc Ukrainie" 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także