08.07.2022 13:45

informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

77
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane

Link do strony, na której jest formularz. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także