14.03.2022 13:30

Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy / надання номеру PESEL для громадян Yкраїни

353
Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

 

link / лїнк      

Nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy / надання номеру PESEL для громадян Yкраїни

 

 

Załączniki

Autor: Zofia Brzezińska
Opublikowany przez: Piotr Wykuż
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także