25.05.2022 12:50

Zmiana wzorów dokumentów o świadczenie pieniężne w przypadku zakwaterowania obywateli Ukrainy

202
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nastąpiła zmiana druków dot. świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wypłacane jest na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Ustawa gwarantuje wypłatę 40 zł na osobę za każdy dzień zakwaterowania wraz z wyżywieniem.

Znowelizowane przepisy umożliwiają  ubieganie się o wypłatę świadczenia nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Opublikowana nowelizacja rozporządzenia nakłada na podmioty, które składają wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie, obowiązek wpisania numerów PESEL obywateli Ukrainy. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

wniosek.PDF

karta osoby zakwaterowanej

załącznik do wniosku_ karta osoby zakwaterowanej.PDF
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Ukraina

Zobacz także