14.08.2019 09:55

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2019

202
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2019

Załączniki

Autor: Magdalena Mostowska
Opublikowany przez: Piotr Wykuż