01.10.2021 09:00

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

68
Co będzie bezpośrednim realizacji oferty?
Rezultatami realizacji zadania będzie:
1. Zorganizowanie cotygodniowych zbiórek dla dzieci w wieku 7-13 lat na terenie gminy.
2. Udział przynajmniej 30 uczestników w zbiórkach.

Załączniki

Opublikowany przez: Piotr Wykuż