03.08.2014 23:40

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach

463
W niedzielę, 3 sierpnia, w kościele pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła w Pęcicach a także przy pomniku-mauzoleum odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 68. rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika–mauzoleum. Odbył się 48. Rajd „Po kamienistej drodze”, koncert pieśni patriotycznych, msza święta, a także apel poległych. Uroczystość odbyła się pod patronatem Krzysztofa Grabki, wójta gminy Michałowice.

Obchody rocznicowe zorganizowane zostały pod patronatem wójta gminy Michałowice, staraniem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przy współpracy żołnierzy kombatantów AK oraz towarzyszy walki powstańców poległych w Pęcicach. Uroczystość rozpoczęła się koncertem pieśni patriotycznych. Wystąpili artyści z Warszawskiego  Chóru  Polonia pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego.  Koncert zatytułowany był „Niech płynie piosenka z barykad”. W programie koncertu były pieśni patriotyczne: Warszawianka, Hymn Armii Krajowej, Alarm, Warszawskie dzieci, Smutna rzeka, Hej chłopcy, Modlitwa do Bogarodzicy, To nie powtórzy się już, Pokolenia,  Marsz Mokotowa, Pałacyk Michla, Modlitwa harcerska.  Po koncercie nastąpiło odsłonięcie (po renowacji) tablicy pamięci żołnierzy, którzy zginęli i spoczywają w Pęcicach.

 

O godzinie 11 rozpoczęła się msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych w powstaniu warszawskim. Mszę świętą odprawił ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita. W kazaniu wspomniał młodych żołnierzy, którzy walczyli z okupantem i oddali życie za Ojczyznę. Cytował między innymi liryki wojenne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

W uroczystościach rocznicowych wzięło udział wielu gości, między innymi Czesław Łukasik, ocalały w Pęcicach, członkowie rodzin poległych żołnierzy, jak również przedstawiciele środowisk kombatanckich, m.in. przewodniczący Zarządu Głównego Szarych Szeregów prof. Wojciech Wolski. W obchodach uczestniczyli także  minister Jan Stanisław Ciechanowski, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk. Zbigniew Jedliński z MON, posłanka Barbara Czaplicka, a także przedstawiciele: Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z prezesem honorowym Marią Grochowską, PTTK z prezesem ZG Lechem Drożdżyńskim, przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, gminy Michałowice i gmin ościennych. Bardzo licznie przybyli na tę uroczystość mieszkańcy Pęcic i innych miejscowości gminy Michałowice.

 

Przy pomniku-mauzoleum głos zabrał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, który podzielił się z uczestnikami niepokojącą informacją. Krótko przed uroczystościami upamiętniającymi 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Gmina Michałowice otrzymała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która otwiera drogę do zwrotu dawnym właścicielom nieruchomości na której znajduje się Pomnik Mauzoleum w Pęcicach. Po raz kolejny Minister Rolnictwa wprost cofa zegar historii i co w tym przypadku szczególnie bulwersuje, nie tylko bez uwzględnienia zmian związanych z upływem czasu, ale przede wszystkim bez uwzględnienia szczególnego charakteru miejsca, jakim jest Pomnik Mauzoleum w Pęcicach – miejsce pamięci narodowej. Brak systemowych rozwiązań w kwestii rekompensat dla dawnych właścicieli pozbawionych w okresie PRL swej własności, powoduje dziś ich automatyczne uprzywilejowanie, niestety kosztem obecnych właścicieli. Gmina Michałowice nie zgadza się z takim sposobem załatwienia tej sprawy, dlatego podjęto stosowne kroki prawne. Sprawę rozstrzygnie sąd administracyjny.

 

W czasie uroczystości wystąpił także minister Jan Stanisław Ciechanowski, który raz jeszcze przypomniał tragizm losów warszawskich powstańców. Powiedział, że jesteśmy im winni naszą pamięć.

 

Niezmiennie duże wrażenie na zebranych zrobił apel poległych. Kapral Robert Kopański odczytał imiona, nazwiska, pseudonimy i wiek 91 żołnierzy, którzy zginęli w boju pod Pęcicami. Żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oddali salwy honorowe.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze decyzją Zarządu Głównego uhonorowało Krzysztofa Grabkę medalem. Medal został przyznany wójtowi gminy Michałowice za wieloletnią troskę i opiekę jaką otoczył pomnik–mauzoleum w Pęcicach oraz za krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży.

 

Ważnym momentem było złożenie kwiatów na pomniku Orląt Pęcickich. Jako pierwszy płonący znicz postawił Czesław Łukasik, następnie przedstawiciele urzędów i organizacji złożyli wieńce. 

 

Uroczystość zakończył występ orkiestry wojskowej z Siedlec. Tradycyjnie po uroczystości uczestników zaproszono na strażacką grochówkę.

 

Od 1967 roku Oddział Stołeczny PTTK im. A. Janowskiego i Klub PTTK Varsovia organizują Rajd Turystyczno-Krajoznawczy „Po Kamienistej Drodze” poświęcony pamięci uczestników boju, w trakcie którego m.in. odbywa się apel poległych oraz składanie wieńców pod mauzoleum. Od 2004 roku organizowany jest także, na początku października, rajd młodzieży szkolnej.

 AKT
 

Podobne tematy: Rajd, Powstanie

Zobacz także