13.09.2016 09:30

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

433
W sobotę, 10 września, odbyła się uroczystość z okazji 90. lecia istnienia OSP w Nowej Wsi. Z tej okazji odprawiona została msza święta, odsłonięto tablicę pamiątkową, wręczono odznaczenia, a później zorganizowany został festyn dla mieszkańców.

Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się od mszy polowej, której przewodniczył ks. Krzysztof Gołębiewski. W homilii ksiądz Gołębiewski wspomniał o wielkiej misji, jaką pełnią strażacy, przywołał maksymę, która oddaje sens pracy strażaków: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Ołtarz, przy którym odprawiono mszę został przygotowany przez strażaków. Zbudowany został z zabytkowego strażackiego sprzętu: dzwonu alarmowego, hełmu, drabin, bosaków i węży.

Po mszy nastąpiła część oficjalna uroczystości, zostały wręczone odznaczenia dla strażaków, a także podziękowania i dyplomy dla osób mających zasługi dla rozwoju OSP w Nowej Wsi.

Sławomir Ignaciak – przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika odznaczył OSP Nowa Wieś medalem Pro Masovia. Gorące strażackie pozdrowienie od prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP dh. Waldemara Pawlaka przekazał dh Zbigniew Kaliszyk – członek ZG ZOSP RP i sekretarz ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Złoty Znak Związku otrzymał dh Jerzy Pokropek, Honorowym Medalem im. Bolesława Chomicza odznaczony został dh Władysław Cackowski. Natomiast Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i dh Tomasz Adamczyk. Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał dh Andrzej Mąkal, dh Marcin Pokropek, dh Sławomir Gorzkowski, dh Piotr Kozowski. Wręczono również odznaki „Strażak Wzorowy”, otrzymali je: dh Agata Banach, dh Marcin Grzelak i dh Michał Pośpiech.

 

Za wysługę lat w OSP w Nowej Wsi odznaczenia otrzymali: Jerzy Matrzak – 55 lat, Władysław Cackowski – 50 lat, Marek Prusak – 40 lat, Witold Gipsiak – 35 lat, Andrzej Gospodarczyk, Kazimierz Janczak, Mariusz Janczak i Tomasz Adamczyk  - 30 lat w OSP Nowa Wieś.Na ścianie remizy strażackiej odsłonięta została tablica upamiętniająca 90 rocznicę. Z tej okazji została również napisana książka ukazująca historię istnienia straży pożarnej w Nowej Wsi.  Autorem książki jest Stanisław Szałapak. Książka zatytułowana  „Jedzie, jedzie straż” jest opisem miedzy innymi  wielkiej pasji i zamiłowania druha Jerzego Matrzaka do pożarnictwa. Dh Jerzy Matrzak jest najstarszym stażem – 56 lat – członkiem OSP Nowa Wieś. W książce opowiada  o swoim strażackim życiu i tak naprawdę o istocie strażackiej służby. Książka jest jednocześnie opisem 90. letniej  historii OSP Nowa Wieś.

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie młodych adeptów pożarnictwa. Na sztandar jednostki ślubowanie złożyła młodzieżowa drużyna OSP Nowa Wieś – dziewięciu uczniów.

 

Cześć oficjalną uroczystości rocznicowej zamknął Krzysztof Grabka dziękując strażakom za ich codzienny trud, życzył im jak najmniej wyjazdów na wezwania i jak najwięcej szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.   W podziękowaniu wójt Krzysztof Grabka przekazał strażakom sprzęt ratowniczy: ręczne nożyce hydrauliczne oraz książkę o historii OSP w Nowej Wsi.  

 

Uroczystościom oraz piknikowi towarzyszyła muzyka w wykonaniu orkiestry dętej OSP Nadarzyn oraz wystawa ukazująca bogatą historię OSP w Nowej Wsi oraz wystawa Piotra Zegarskiego, modelarza, która przedstawiała modele samochodów i sprzętu strażackiego. Piotr Zegarski jest druhem OSP w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Następnie rozpoczął się festyn. Były gry i zabawy dla dzieci, które za udział w różnych dyscyplinach sportowych otrzymały nagrody. Wielkim powodzeniem cieszyły się dmuchane zamki, dmuchane kule i inne zabawki sprawnościowe. Były lody i wata cukrowa. Wszyscy mieszańcy zostali zaproszeni na wspaniały, jubileuszowy tort. Podczas festynu odbył się tenażer pożarowy, czyli prawdziwe szkolenie pożarnicze, uczestniczyli w nim zarówno strażacy jak i chętni mieszkańcy. Była strażacka grochówka, a na koniec zabawa taneczna.  Wystąpił Piotr Wiśniewski z grupy INVOX oraz Artur Patanowski Arte. Zabawa trwała do późnego wieczora. 

Podobne tematy: OSP Nowa Wieś, Nowa Wieś

Zobacz także