23.09.2013 12:00

Coroczne zebranie z mieszkańcami sołectwa Komorów

34
W piątek, 20 września, odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Komorów. Zebranie zwołał Tadeusz Listosz, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Piotr Pacyna, pracownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy, jak również radni z naszej gminy.

Zebranie prowadził Tadeusz Chruściak, radny z Komorowa Wsi, który powiedział, że po raz pierwszy mieszkańcy spotykają się w nowej świetlicy, jednocześnie podziękował Tadeuszowi Listoszowi, za wieloletnią gościnę i organizowanie zebrań na terenie swojej posesji.

Zasadniczym celem zwołania zebrania było podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołectwa Komorów na rok 2014. Fundusz wynosi 48 327,16 zł.
Zaproponowano:
- 12 000 zł przeznaczyć na wyposażenie świetlicy: zakup między innymi stołów, sprzętu nagłaśniającego, a także telewizora
- 28 327,15 zł przeznaczyć na imprezy i zajęcia służące integracji mieszkańców (spotkanie opłatkowe, Wianki - starosłowiańska uroczystość przywitania lata; piknik dla dzieci, a dla dorosłych zorganizowanie stoisk z możliwością robienia badań lekarskich; kameralne spotkania integracyjne i spotkania w ramach kół zainteresowań)
- 3 000 zł przeznaczyć na zamykane tablice informacyjne
- 2 000 zł przeznaczyć na zarybienie stawu, który znajduje się na terenie Kaliszowego Gaiku
- 3 000 zł przeznaczyć na wykonanie boiska do gry w siatkówkę na terenie Kaliszowego Gaiku.

Mieszkańcy - 38 osób obecnych na zebraniu - jednogłośnie zadecydowali o poparciu tej propozycji.

Kolejny punkt zebrania dotyczył wypracowania wniosku do budżetu gminy na rok 2014. Mieszkańcy wnioskowali o przeprowadzenie modernizacji ulic: Bugaj, Południowej, Starego dębu, Miodowej, Słonecznej, Głównej i Paproci, a także uzupełnienie oświetlenia w ulicy Starej drogi, Wschodniej, Miodowej i Stare sady. We wniosku znalazł się również punkt dotyczący wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Starych lip, a także wniosek o wykonanie ścieżki spacerowej od ulicy Stara droga do Zalewu.
Jeden z mieszkańców wnioskował, aby postawić na ulicy Głównej więcej pojemników na psie odpady. Właściciele pupilów ciągle jeszcze nie sprzątają po swoich psach. Poruszony został również temat ciszy nocnej w miejscowości-mieszkańcy, których domy znajdują się w pobliżu kortu tenisowego, narzekają na hałasy stamtąd dobiegające.

Tadeusz Chruściak na zakończenie, raz jeszcze wyraził radość z faktu, że mieszkańcy mogli spotkać się w nowo wybudowanej świetlicy. I wszystkich zaprosił na spotkanie opłatkowe, które odbędzie w tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Autor: Beata Izdebska-Zybała
Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Świetlica Komorów

Zobacz także