16.06.2021 22:10

Debata młodzieży o zdalnym nauczaniu

149
7 czerwca w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się debata, której tematem było zdalne nauczanie w czasie pandemii.

Czas pandemii spowodował, że szkoła musiała być wymyślona na nowo. O tym jak zdalne nauczanie oceniają uczniowie, jaki wpływ na ich życie miał ten sposób nauki i z jakimi problemami musieli się mierzyć dyskutowali uczniowie z gminnych szkół w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi.

Debatę zorganizowaną przez Młodzieżową Radę Gminy Michałowice i Panią wójt, Małgorzatę Pachecką moderował Pan dr Piotr Stankiewicz, a przysłuchiwali się jej: opiekun Młodzieżowej rady Gminy Pani Katarzyna Łopata i Pan Daniel Wolborski – nauczyciel SP w Komorowie.

Nauczanie na odległość było zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli nie lada wyzwaniem. W trakcie rozmów uczestnicy debaty zwracali uwagę, że kłopoty techniczne nie raz były dla uczniów sporym problemem. Problemem, który powodował, że przekazywana przez nauczyciela wiedza lub odpowiedzi uczniów były przerywane. Często pojawiały się również spóźnienia lub nieobecności na lekcjach, których powodem był problem połączenia się z internetem. 

Kolejnym aspektem poruszanym w trakcie debaty był program nauczania, który według młodzieży powinien być przerobiony w znacznie dłuższym czasie. Pozwoliłoby to na jego lepsze zrozumienie i przyswojenie, gdyż zdalne nauczanie to nie lekcja w klasie i nie można poprosić dokładniejsze wytłumaczenie lub wejście w interakcję z nauczycielem. 

Zdalne nauczanie i izolacja, co podkreślali uczniowie, wpłynęły niekorzystnie na ich relacje z koleżankami i kolegami, szczególnie w okresie ubiegłorocznego, głębokiego lockdownu.  Niektóre przyjaźnie zostały wystawione na próbę. Jedne ją przetrwały, innym niestety to się  nie udało.   

Niewątpliwe czas pandemii spowodował wiele zmian. Wymusił zdalne nauczanie, które dla wszystkich było wielkim wyzwaniem i sprawdzianem. Problemy, z którymi musieli się mierzyć młodzi mieszkańcy naszej gminy, wpłynęły na ich życie. Pojawiało się niezrozumienie i poczucie niesprawiedliwości, bo np. otrzymana ocena nie uwzględniła trudności, z jakimi się spotkali.

Młodzież wskazała też na plusy zdalnego nauczania, jednak było ich niewiele, np. późniejsze wstawanie. Na pytanie czy wolą naukę zdalną, czy bezpośrednią w szkole - bez zastanowienia wybrali oczywiście drugą opcję!

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także