26.11.2022 13:50

DEBATA SPOŁECZNA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE MICHAŁOWICE

86
24 policjantów i jeden pracownik cywilny każdego dnia dbają i strzegą bezpieczeństwa ponad 18 tysięcy mieszkańców gminy Michałowice.

Debata, która odbyła się w piątkowe popołudnie, 25 listopada, była pierwszą po dwuletniej pandemicznej przerwie, więc i tematów, które tego dnia zostały poruszone było wiele.

W pierwszej kolejności swoje sprawy mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać do swoich dzielnicowych, którzy funkcjonują w oparciu o 3 rejony służbowe – mówiła prowadząca piątkowe spotkanie Komendant Komisariatu podinsp. Małgorzata Pietrusiak. Powyższe rejony przedstawiają się następująco: 

  • Rejon służbowy nr 14 obejmuje miejscowości: Michałowice-Wieś, Osiedle Michałowice, Opacz Mała, Opacz-Kolonia – dzielnicowy sierż. szt. Kamil Więch. 
  • Rejon służbowy nr 15 obejmuje miejscowości: Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las – dzielnicowy st. sierż. Mirosław Kotowski.
  • Rejon służbowy nr 16 obejmuje miejscowości: Osiedle Komorów, Komorów-Wieś, Reguły – dzielnicowy mł. asp. Mariusz Szymanek.

To właśnie dzielnicowi mają najlepszy kontakt z mieszkańcami i są w stanie najszybciej reagować na zgłaszane zagadnienia. Do 30 września 2022 r., dzielnicowi odbyli 84 spotkania ze społeczeństwem i samorządowcami oraz 19 z młodzieżą szkolną i pedagogami.

W dalszej części spotkania, w którym oprócz przedstawicieli Policji uczestniczyła także wójt Małgorzata Pachecka, przewodnicząca rady gminy – Beata Rycerska, radni, sołtysi oraz mieszkańcy, komendant Małgorzata Pietrusiak przedstawiła dane statystyczne za rok 2022 [do 30.09.22], dotyczące stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.

W roku 2022 mieszkańcy gminy Michałowice zgłosili 42 zagrożenia bezpieczeństwa, z czego do najbardziej uciążliwych należało: nieprawidłowe parkowanie – 16, przekraczanie dozwolonej prędkości – 7, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 6, zła organizacja ruchu i niewłaściwa infrastruktura drogowa – 11.

W tym okresie policjanci z ruchu drogowego zarejestrowali 341 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków, w których jeden był ze skutkiem śmiertelnym. Głównym powodem w/w zdarzeń było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu i niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Wartym podkreślenia jest fakt, iż spośród 341 zdarzeń 169 miało miejsce na trasach szybkiego ruchu i drogach wojewódzkich, które przebiegają przez naszą gminę. Niestety wśród zatrzymanych do kontroli policjanci z ruchu drogowego ujawnili 18 osób kierujących w stanie nietrzeźwości i 17 w stanie po użyciu alkoholu.

W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze z komisariatu w Regułach zatrzymali na gorącym uczynku przestępczym 67 osób. Ujawnili i zatrzymali 13 osób poszukiwanych przez organy ścigania. Doprowadzili do izby wytrzeźwień 19 osób, przeprowadzili 2 934 interwencji i wylegitymowali 3 513 osób.

Dzięki służbom ponadnormatywnym finansowanym przez gminę Michałowice, nasza gmina jest dużo bezpieczniejsza, co potwierdzają dane gmin ościennych. Do 30 września 2022 r w gminie Michałowice zarejestrowano 188 przestępstw, gdzie w tym samym okresie w gminie Brwinów było ich 290, w gminie Nadarzyn 274, Piastowie 238, a w gminie Raszyn 325.

Pośród ujawnionych w gminie Michałowice przestępstw prym wiodą przestępstwa kryminalne - 134, a wśród nich: kradzież rzeczy - 44, kradzież z włamaniem - 37, przestępczość gospodarcza - 34, kradzież samochodu - 7, uszkodzenie mienia - 5, przestępczość narkotykowa - 5 i uszczerbek na zdrowiu - 2. Zdecydowana większość zarejestrowanych przestępstw, bo blisko 70% zostało wykrytych. 

W dalszej części spotkania mieszkańcy mieli także okazję zgłosić swoje uwagi m.in. do organizacji ruchu drogowego, prośby o dodatkowe patrole policyjne oraz akcje kontroli prędkości na najbardziej uczęszczanych gminnych ulicach.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: debata

Zobacz także