19.11.2023 10:15

Debata o bezpieczeństwie w gminie Michałowice

109
Dzięki wsparciu gminy Michałowice pełnione służby ponadnormatywne zwiększają bezpieczeństwo, a gmina Michałowice jest najbezpieczniejszą gminą spośród gmin ościennych.

17 listopada br. odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w gminie Michałowice. Celem piątkowego spotkania było przedstawienie realizacji postulatów zgłoszonych podczas ubiegłorocznej debaty. Ponadto spotkanie miało również na celu zacieśnienie współpracy i wzmocnienie relacji ze społeczeństwem. Co w przyszłości może przełożyć się na zwiększenie świadomości mieszkańców naszej gminy, co do bezpieczeństwa i zgłaszanych zagrożeń.

Wśród uczestników debaty z przedstawicielami policji byli: wójt Małgorzata Pachecka, przewodnicząca rady gminy Michałowice Beata Rycerska, radne: Anna Kamińska, Adriana Król-Popiel i Katarzyńska Parzyńska oraz sołtysi: Magdalena Krajnik-Partyka i Artur Kostera.

Debatę poprowadziła kom. podinsp. Małgorzata Pietrusiak, która w swoim wystąpieniu przedstawiła raport dotyczący bezpieczeństwa w mijającym roku. W tym okresie Komisariat Policji Michałowice realizował codzienne obchody rejonu służbowego przez policjantów dzielnicowych. Dyslokowano patrole Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego i patrole Wydziału Ruchu Drogowego. Skierowano dodatkowe patrole finansowane przez samorząd gminny w ramach służb ponadnormatywnych. 

Przeprowadzono 16 spotkań informacyjnych z seniorami w ramach akcji „Nie daj się oszukać”. Niestety mimo licznych spotkań, w 2023 roku na terenie naszej gminy doszło do jednej skutecznej próby oszustwa na kwotę 24 tys. złotych.

W toku służby policjanci nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego na 13 kierujących, pouczyli 7 osób i skierowali 1 wniosek do Sądu Rejonowego w związku nieprawidłowym parkowaniem oraz 31 mandatów na kierujących nie stosujących się do znaku B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) na łączną kwotę 15,5 tys. złotych. 

Wśród zgłoszonych przez mieszkańców i potwierdzonych zachowań i zjawisk uciążliwych były: 19 sytuacji związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdu, 4 przekroczenia dozwolonej prędkości, 2 spożycia alkoholu i 9 zgłoszeń dotyczących złej organizacji ruchu i infrastruktury drogowej.

Ogółem w 2023 roku zarejestrowano 303 zdarzenia drogowe, w tym 1 wypadek i 302 kolizje. Na szczęście nie zarejestrowano wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. W minionym roku zatrzymano 23 kierujących w stanie nietrzeźwości i 11 w stanie po użyciu alkoholu.

Obecnie stan etatowy Komisariatu Policji Michałowice wynosi 24 policjantów i jeden pracownik cywilny. W komisariacie działają 4 zespoły w tym zespół patrolowo-interwencyjny [5 policjantów], zespół dyżurnych [4 policjantów], zespół dzielnicowych [3 policjantów], zespół kryminalny [4 policjantów], jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń. 

Do dnia 30.09.2023 r. funkcjonariusze KP Michałowice zatrzymali na gorącym uczynku 84 przestępców, ujawnili i zatrzymali 28 osób poszukiwanych, doprowadzili do wytrzeźwienia 46 osób, przeprowadzili 2 493 interwencje i wylegitymowali 4 173 osoby. W tym czasie ujawniono 838 wykroczenia, które skutkowały 443 mandatami karnymi, 377 pouczeniami i 18 notatkami. Łącznie przeprowadzono 643 czynności wyjaśniające w sprawie wykroczeń.

W 2023 r. gmina Michałowice, w ramach porozumienia przekazała 200 000,00 zł na służby ponadnormatywne, 100 000,00 zł na zakup radiowozu oznakowanego dla KP Michałowice i 25 000,00 zł na nagrody dla policjantów.

Bez wątpienia bardzo dobra współpraca Policji z przedstawicielami Urzędu Gminy Michałowice na wielu płaszczyznach przekłada się na możliwość lepszego i skuteczniejszego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także