23.05.2023 08:15

NATURA KOMOROWA

81
Zniszczenie natury może mieć skutki nieodwracalne... A o tym, jak ona wygląda w Komorowie i okolicach oraz jak ją chronić można się było dowiedzieć w trakcie spotkania, które zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”.

A skoro o naturze mowa, to najlepiej rozmawiać o niej w plenerze, a wymarzonym miejscem do tego był teren przy zalewie w Komorowie. 

Piękne otoczenie natury, wspaniała pogoda i bardzo ważne tematy były gwarancją dużego zainteresowania mieszkańców Komorowa, których powitała i zaprosiła do aktywnego uczestnictwa Hanna Barlak, prezes TPMOK „Komorowianie”.

Wody podziemne i ich przepływy w dolinie rzeki Utraty były tematem pierwszej części sobotniego spotkania, które poprowadził dr. Wojciech Irmiński. Naturalną bazą melioracyjną dla wód jest rzeka, taka jak Utrata, do której spływają wody gruntowe i podziemne. Jak mówił dr. Wojciech Irmiński, w okolicach Komorowa Utrata zasilana jest przez przynajmniej trzy strefy wód podziemnych. Głównie są to tereny usytuowane niżej rzeki, ale niżej pod ziemią, natomiast na powierzchni jest to niezauważalne. 

Niestety każda woda podziemna jest narażona na zanieczyszczenia takie jak: odpady, zanieczyszczenia chemiczne związane ze złym nawożeniem upraw rolnych, ścieki i zanieczyszczenia przemysłowe. Odpowiednią instytucją do badania wód jest sanepid, który może potwierdzić lub wykluczyć obecność bakterii oraz określić skład chemiczny i związki organiczne. 

Ważną informacją tej części spotkania było to, że w trakcie prac związanych z rewitalizacją zalewu w Komorowie i przywrócenia jego pojemności przeprowadzono badanie jakości osadów dennych, które nie wykazało zastrzeżeń.

Inicjatywa wspólnoty mieszkańców gminy Michałowice w sprawie utworzenie Parku Krajobrazowego „Nad Utratą i Raszynką” była kolejnym tematem, który został, poruszony w trakcie sobotniego wydarzenia. 

Autorzy projektu uchwały postulują utworzenie parku krajobrazowego na terenie objętym już ochroną przyrodniczą w postaci Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zabieg ten ma na celu „wzmocnienie” ochrony tego terenu. Utworzenie parku krajobrazowego pozwoli na ustanowienie planu ochrony dla przedmiotowego obszaru. Dodatkową korzyścią będzie objęcie terenu parku krajobrazowego opieką Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej województwa mazowieckiego. A szczegółowych informacji na temat procesu powstawania Parku Krajobrazowego przedstawił dyr. Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Sylwester Chołast.

Ciekawie było również w trakcie prezentacji Marka Ożoga ze Stowarzyszenia ABC, który zaprezentował nagrania z foto-pułapek rozlokowanych na rozlewisku Utraty. Dzięki nagraniu mogliśmy poznać naszych dziko żyjących sąsiadów.

Tych także można było poznać pływając tego dnia na kajaku po zalewie.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także