13.12.2022 10:00

OD 95 LAT WUKADKA JEST ZNAMI

80
11 grudnia 1927 r. wagoniki kolejki EKD/WKD przejechały pierwszą normalnotorową trasą pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim.

95 lat jesteśmy z kolejką WKD i o tym, że ona nam służy to my mieszkańcy wiemy bardzo dobrze. Gdyby nie kolejka to pewnie nie byłoby takiego rozwoju naszych miejscowości, ponieważ kolejka WKD jest głównym środkiem transportu publicznego w gminie Michałowice – mówiła wójt Małgorzata Pachecka, która 9 grudnia otworzyła uroczystość z okazji jubileuszu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Idea Elektrycznej Kolei Dojazdowej – obecnie Warszawskiej Kolei Dojazdowej, zrodziła się w 1922 r., a za jej powstanie odpowiadali: Tadeusz Sułowski, Alfons Kühn, Tadeusz Baniewicz i Janusz Regulski. Niemal 3 lata później jej budowę rozpoczęto w Komorowie i była ona prowadzona równolegle w kierunku Warszawy i Grodziska Mazowieckiego.

Piątkowe wydarzenie z mieszkańcami naszej gminy oraz mieszkańcami miejscowości leżących wzdłuż linii WKD, w którym uczestniczyli również Michał Panfil – Prezes Zarządu WKD i Tomasz Tretter – Członek Zarządu WKD było doskonałą okazją do rozmów o tym, jak powstała obecna WuKaDka, a także o jej planach na przyszłość. Wspomnienia, pytania, ale i uwagi, to wszystko znalazło się w panelu dyskusyjnym zwieńczającym jubileuszową uroczystość. 

Poniżej prezentujemy rozwój kolejki EKD/WKD w latach 1927-2021 dostępny na stronach Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Lata 1927- 1938

 • Linia wyposażona w najnowocześniejszy system prowadzenia pociągów oparty na automatycznej sygnalizacji świetlnej sprowadzonej ze Szwecji, zapewniającej wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.
 • Najnowocześniejsze pociągi złożone z wagonów silnikowych i doczepnych (później serii EN80) produkcji angielskiej.
 • Nacisk na niezawodność, regularność i punktualność kursowania pociągów – krążąca anegdota, że wg pociągów EKD można ustawiać zegarki.
 • Systematyczne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów, zapewnienie cykliczności odjazdów z poszczególnych przystanków i stopniowe zwiększanie częstotliwości kursowania pociągów (1927-1934).
 • Rozbudowa linii - uruchamianie nowych odcinków linii (1932-1936).

Lata 1939 - 1945

 • EKD były schronieniem dla wielu ukrywających się osób – umundurowanie kolejowe chroniło przed zatrzymaniami (1939-1945).
 • Pracownicy EKD starali się ostrzegać podróżnych przed rewizjami lub łapankami (1939-1945).
 • Na EKD powstawały komórki ruchu oporu, które przerzucały broń, prowadziły wywiad i kontrwywiad (1939-1945).

Lata 1946 - 2000

 • Uruchomienie dodatkowych linii obsługiwanych przez własne pojazdy autobusowej komunikacji pomocniczej - łączna długość sieci linii autobusowej to 214 km (1946), w 1948 r. linie te zostały przejęte przez państwowe przedsiębiorstwo PKS.
 • Zmiana nazwy z „Elektryczne Koleje Dojazdowe” na „Warszawska Kolej Dojazdowa” (1951).
 • Budowa nowego przystanku „Warszawa Ochota WKD” i stacji końcowej „Warszawa Śródmieście WKD” (1963).
 • Likwidacja części odcinków linii w ramach porządkowania przebiegu linii WKD (1957-1995).
 • Wymiana torów kolejowych i kapitalny remont sieci trakcyjnej oraz urządzeń sygnalizacji samoczynnej na całej linii WKD (1968-1972).
 • Całkowita wymiana taboru serii EN80 na pojazdy serii EN94 produkcji Pafawag Wrocław (1972).
 • Generalny remont torów kolejowych, przebudowa sieci trakcyjnej (1988-1989).
 • Zainstalowanie w taborze mechanicznych kasowników biletowych (1989).

Lata 2001- 2021

 • Wyodrębnienie spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ze struktur PKP (2001).
 • Wprowadzenie nowego systemu biletowego, tj.  bilety jednorazowe wg podziału na 3 strefy czasowe (2002).
 • Zainstalowanie nowych elektronicznych kasowników biletowych w pociągach (2002).
 • Dostawa nowego, czteroczłonowego, jednoprzestrzennego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej generacji serii EN95 (2004).
 • Zmiana właściciela – spółka samorządowa (2007).
 • Zakup 14 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN97 produkcji PESA Bydgoszcz S.A. (2011-2012).
 • Zakup kolejnych 6 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN100 produkcji NEWAG S.A. (2016).
 • Zmiana napięcia zasilania w sieci trakcyjnej z 600V do 3000V (2016).
 • Uruchomienie dynamicznego Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu (2017) 
 • Opracowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2018)
 • Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drugiego toru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (2019)
 • Zakup i wymiana stacjonarnych terminali kasowych wraz z oprogramowaniem we wszystkich kasach biletowych WKD – 8 szt. (2019)
 • Zawarcie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL, w ramach której podejmowane są działania na rzecz rewitalizacji Izby Tradycji EKD/WKD z przeznaczeniem na cele edukacyjno – kulturalne promujące ciekawą historię EKD/WKD – pierwszą normalnotorową elektryczną kolej Polsce oraz szeroko 
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (2019)
 • Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2020)
 • Wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności Projektu Rewitalizacji Obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży (2020)
 • Wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” (2021).

Zapraszamy także przed Urząd Gminy Michałowice do odwiedzenia wystawy o historii EKD/WKD, którą można będzie zwiedzać jeszcze do 22 grudnia br.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: WKD, Sala multimedialna UG

Zobacz także