14.10.2015 09:05

Uroczystość w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi

679
10 października 2015 to ważny dzień dla druhen i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie rozbudowanej strażnicy oraz oddanie do użytku nowego wozu bojowego.

Kluczyki do wozu bojowego na ręce Jerzego Pokropka, prezesa OSP Nowa Wieś, przekazał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

 

Podczas wystąpienia okolicznościowego Elżbieta Biczyk, również jako mieszkanka Nowej Wsi, powiedziała, że służba strażaków zasługuje na najwyższe uznanie. „Wyzwań może być wiele, dawniej strażacy gasili pożary, dzisiaj wyjeżdżają też do wypadków drogowych, powodzi, katastrof kolejowych, budowlanych, chronią środowisko naturalne. Jako gmina możemy wyposażyć ich w nowoczesny sprzęt, który zapewni im bezpieczeństwo podczas akcji i zwiększy skuteczność podczas prowadzonych działań. I to robimy ceniąc ich strażacką służbę.” – powiedziała Elżbieta Biczyk. Watro dodać, że strażacy z OSP w Nowej Wsi  w ostatnim roku wyruszyli do akcji 150 razy. 

 

Uroczystość była znakomitą okazją do uhonorowania najlepszych strażaków. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został druh Witold Gipsiak. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: druh Paweł Parol i druh Mariusz Górski. Natomiast Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: druh Kacper Pokropek i druh Kazimierz Wojciechowski. Odznaczenia wręczyli  druh Andrzej Wasilewski, wiceprezes Zarządu O.W.Z. OSP RP, druh Zbigniew Kaliszyk, przedstawiciel ZG.Z. OSP RP. oraz druh Jacek Gromek, prezes Zarządu O.P.Z. OSP RP. Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni: druh Piotr Wiśniewski, druh Adrian Kadyszewski i druh Cezary Haber. Odznaki wręczył  druh Jacek Gromek.

 

Kolejnym wyróżnieniem i odznaczeniem było nadania Krzyża Koronnego dla Mecenasów Wielu Inicjatyw i Przedsięwzięć na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa w powiecie pruszkowskim. Odznaczeniem tym wyróżniony został druh Jerzy Pokropek i druh Andrzej Mąkal.     

Natomiast Krzysztofowi Grabce i druhnie Reginie Rokicie został przyznany Złoty Honorowy „Krzyż na Straży” w podziękowaniu za działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie pruszkowskim. 

 

Ważnym momentem były podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili do zakupu samochodu i rozbudowy strażnicy. Gospodarze Krzysztof Grabka, wójt gminy  i Jerzy Pokropek,prezes OSP Nowa Wieś,  dziękowali i wręczyli dyplomy między innymi Komendzie Głównej PSP oraz Mazowieckiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo. A także Krzysztofowi Pruszyńskiemu, właścicielowi firmy Blachy Pruszyński i Pawłowi  Monkiewiczowi - Firma Monkiewicz za wsparcie rozbudowy strażnicy. Zostały również odczytane listy gratulacyjne między innymi od Wiesława Leśniakiewicza, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz list od Artura Dąbrowskiego prezesa Zarządu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.   

 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich, Zbigniew Kaliszyk, członek Prezydium Zarządu Głównego OSP w Warszawie, Zdzisław Sipiera, starosta Powiatu Pruszkowskiego, Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa, Mirosław Chmielewski, pełnomocnik wójta gminy Raszyn, radni, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy oraz mieszkańcy. Poświęcenia wozu i nowego obiektu strażnicy  dokonał ksiądz kapelan Krzysztof Gołębiewski. 

 

Wielką atrakcją  był występ orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Nadarzyn, którą dyrygował jej założyciel Mirosław Chilmanowicz. Orkiestra OSP Nadarzyn powstała w 1998 r. i odgrywa ważną rolę w propagowaniu kultury muzycznej wśród społeczności lokalnej, ale także w Warszawie i okolicach. Koncerty zespołu cieszą się niezwykłą popularnością i przyciągają wielu słuchaczy. Orkiestra jest uważana za jedną z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, i Europie co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane podczas festiwali i konkursów, w których brała udział. Podczas uroczystości w Nowej Wsi zaprezentowana wiele utworów łącznie z muzyką ludową.

 

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą, strażacką grochówkę, kawę i herbatę oraz słodki poczęstunek. 

 

 

 

..

jj

dd

fff

 

 

 

 

 

Rozbudowa remizy strażackiej obejmowała dobudowanie garażu na dodatkowe pojazdy straży, zabudowę przedsionka powstałego w skutek rozbudowy oraz prace związane z połączeniem nowych i istniejących połaci dachowych w miejscu styku. Przed rozbudową garażu powierzchnia  wynosiła  80 m2. Dzięki rozbudowie -  zwiększyła się o ponad 225 m2.  i powstały 3 boxy garażowe    

 

Samochód ratowniczo-gaśniczy – marki Volvo , o masie całkowitej 32 tony, może przewieźć 15 ton wody oraz 1500 l środka pianotwórczego. 

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: OSP Nowa Wieś, Nowa Wieś

Zobacz także