12.09.2014 10:35

Zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych

73
W czwartek, 11 września, odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pęcic Małych. Zebranie prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, a także radni Rady Gminy Michałowice oraz Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, niestety frekwencja nie była duża, w zebraniu uczestniczyło zaledwie siedmiu mieszkańców Pęcic Małych.

 

Spotkanie rozpoczął Zdzisław Krupa, sołtys, który przedstawił sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za miniony rok. Powiedział, że jako sołtys uczestniczył w sesjach Rady Gminy Michałowice, na bieżąco przekazywał mieszkańcom ważne dla nich informacje. Wspólnie z Radą Sołecką zorganizował festyn z okazji Dnia Dziecka (razem z Sokołowem, Pęcicami i Suchym Lasem), a także piknik rodzinny „Pożegnanie lata”. Piknik odbył się 30 sierpnia – na zakończenie wakacji. Uczestniczyło i świetnie się na nim bawiło wielu mieszkańców Pęcic Małych.

 

Następnie Zdzisław Krupa przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań zgłoszonych przez Pęcice Małe do budżetu. Powiedział, że wszystkie zostały zrealizowane. Dodał, że  jeszcze w tym miesiącu zostaną zamontowane stojaki na rowery przy placu zabaw oraz przyrządy do trenowania. Między innymi na ten cel mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć część funduszu sołeckiego w ubiegłym roku.

 

Najważniejszą części zebrania było przegłosowanie funduszu sołectwa na 2015  rok, który wynosi 31 902, 41 zł.  Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby przeznaczyć pieniądze na następujące działania:

1 300 zł na utrzymanie porządku na placu zabaw, 2 800 zł na prowadzenie strony internetowej sołectwa, 12 000 zł na organizowanie zajęć sportowych i imprez kulturalnych, resztę kwoty, czyli 15 802, 41 zł zebrani zdecydowali, aby przeznaczyć na wyposażenie budynku świetlicy, która ma powstać w przyszłości. 

 

W kolejnej części zebrania, we wnioskach do budżetu gminy, mieszkańcy właśnie budowę świetlicy uznali jako priorytet inwestycyjny dla miejscowości. I we wnioskach do budżetu Gminy Michałowice,  na kolejny rok, punkt ten został wpisany jako pierwszy. Zdzisław Krupa powiedział także, że bardzo ważna jest budowa wodociągu w ulicy Leśnej. I apelował, żeby to zadanie było także priorytetowe.

Zebrani mieszkańcy przypominali również, że temat odwodnienia miejscowości nie jest rozwiązany. Prosili, aby pomyśleć o tym perspektywicznie, ponieważ problem ten może wrócić.

 

Poruszony został temat organizacji ruchu drogowego. Jeden z mieszkańców wskazał, że rondo na skrzyżowaniu ulic należących do powiatu: Komorowskiej i Parkowej jest „nieszczęśliwie” wybudowane. Jego rozplanowanie jest takie, że kierowcy jadący ulicą Komorowską z Komorowa nie odnoszą wrażenia, że wjeżdżają na rondo (jest tam prosta droga), wymuszając pierwszeństwo. Powiedział, że jest to niebezpieczne i naraża na kolizje. Obecny na zebraniu Stanisław Dymura, radny Rady Powiatu Pruszkowskiego, powiedział, że na najbliższym spotkaniu w powiecie poruszy ten temat.

 

Zebrani mieszkańcy powiedzieli, że w dalszym ciągu borykają się z częstym wyłączeniami prądu. A dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że dostawca energii nie informuje o przerwach w dostawie prądu.

 

Poruszone zostało również zagadnienie odkupienia przez gminę fragmentu działki przy ulicy Skowronków i ulicy Przepiórki. Jest tam przewężenie, które utrudnia zjazd. Krzysztof Grabka, wójt gminy, zapewnił, że wszystkie wniesione sprawy będą rozpatrywane i wyjaśniane.  

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała
Podobne tematy: Pęcice Małe, zebranie

Zobacz także