23.05.2023 13:40

100 Lat ZSO w Komorowie, 30 Lat LO, 20 Lat UKS "Komorów"

386
Zachęcamy do zapoznania się z historią Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz udziału w uroczystych obchodach potrójnego jubileuszu szkoły
(sobota, 3 czerwca, godz. 10.00)

Święto Edukacji w Komorowie

17 czerwca 1993 r. decyzją ówczesnego kuratora oświaty w Warszawie zostało zatwierdzone powołanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Komorowie. W jego skład weszła istniejąca od 1923 r. Szkoła Podstawowa oraz nowo powołane Liceum Ogólnokształcące. Wraz z osiągnięciem dojrzałości przychodzi świadomość własnych ograniczeń. Jako Zespół Szkół Ogólnokształcących ich nie czujemy. Przeciwnie, cały czas kładziemy nacisk na pracę wychowawczą i integracyjną. Szukamy nowych metod przekazywania uczniom wiedzy, a także dajemy im możliwość rozwijania własnych zainteresowań, uczymy szacunku dla innych osób. Dzięki temu nasza dojrzałość jest pełniejsza i pozwala lepiej odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość.

100 lat Szkoły Podstawowej

Jednym z zadań, przed jakimi stanęły władze odrodzonej w 1918 r. Polski, było uregulowanie spraw oświatowych, tak by kolejne pokolenia Polaków mogły uzyskać wykształcenie i pracować na rzecz swojej Ojczyzny. W 1919 r. wprowadzono obowiązek powszechnego nauczania od 7. do 14. roku życia, utrzymanie zaś szkół spoczęło na barkach gmin. Komorów w tym czasie należał do Gminy Helenów. 15 stycznia 1923 r. uruchomiono w Komorowie dwuklasową Publiczną Szkołę Powszechną. Lekcje odbywały się w wynajętym budynku, który należał do właściciela Komorowa, Józefa Markowicza. Zaopatrzył on szkołę w ławki i stoliki. Do szkoły uczęszczało 90 uczniów podzielonych na 4 oddziały, nauczane przez dwie nauczycielki, z których jedna pełniła funkcję kierownika. Była to Maria Plichtowa. Od września 1937 r. nowym kierownikiem szkoły został Henryk Kotoński, dotychczasowy nauczyciel ze szkoły w Mszczonowie. Jego 35 lat pracy pedagogicznej w naszej placówce uczyniło z niego symbol naszego lokalnego środowiska. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. W okresie II wojny światowej członek Stronnictwa Ludowego, Batalionów Chłopskich, a także Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, z ramienia której prowadził zajęcia dla uczniów w szkole w Komorowie w tym jakże trudnym czasie, kiedy okupant niemiecki ograniczał bardzo mocno kształcenie młodych Polaków. Pasjonat edukacji, dla którego szkoła była drugim domem. Ze wspomnień byłych uczniów, nauczycieli: Atmosferę szkoły kształtowało jego spojrzenie na ucznia. Przekonanie, że dziecka nie wolno lekceważyć, że nie karami, odrzuceniem młodego człowieka sprawimy, że będzie uczyło się chętniej i lepiej, że z radością i zainteresowaniem będzie pogłębiało swoją wiedzę, ćwiczyło swoje umiejętności. To jego akceptacja i wyrażanie optymistycznego przekonania, że następnym razem będzie lepiej, sprawiało, że uczniowie wierzyli w siebie, łatwiej zdobywali się na wysiłek konieczny do pokonania trudności. (…) Pan Kotoński miał dar traktowania z szacunkiem każdego człowieka – czy to był uczeń, nauczyciel czy rodzic. Miał w sobie tę wewnętrzną dobroć. Kochaliśmy Go. Dzień imienin pana Kierownika był swoistym świętem szkoły. Z przyjemnością przygotowywaliśmy występy taneczne, akrobatyczne, deklamacje, składając Mu w ten sposób najlepsze życzenia. (…) Był wielkim społecznikiem. Można śmiało powiedzieć, że nie byłoby tej szkoły (chodzi o pierwszy budynek) takiej, jaką dzisiaj znamy, gdyby nie jego starania i serce. Nie tracił żadnej okazji, nawet najmniejszej, by zbierać pieniądze na nowy budynek, a przecież w tych czasach sponsorów nie było. Osobiście pilnował, by każda znaleziona, zapracowana czy podarowana przez kogoś złotówka, trafiała do skarbonki z napisem SZKOŁA. Realizacja marzenia o wybudowaniu nowego budynku szkolnego, zapoczątkowana jeszcze przed wojną, ziściła się dopiero w roku 1970 (dziś to budynek nr 1 w kompleksie komorowskiego ZSO). W nim to znalazło się 15 sal lekcyjnych, stołówka, sala gimnastyczna, szatnia, biblioteka czy świetlica. Z biegiem lat przybyły budynki 2, 3, 4, dzięki którym podniosła się jakość nauczania. Tradycją szkoły jest, aby uczniowie z zainteresowaniem pogłębiali swoją wiedzę. Służą temu koła zainteresowań i kluby sportowe. Z tych drugich warto wymienić Uczniowski Klub Sportowy kierowany przez Marcina Jagiełło, FC Komorów – współzałożycielem i pierwszym instruktorem był Marek Perz, pod którego czujnym okiem młodzi adepci zgłębiali tajniki gry w piłkę nożną, czy Akademia Koszykówki Komorów prowadzona przez Grzegorza Tomaszewskiego. Akademia może poszczycić się wieloma tytułami mistrzowskimi na parkietach krajowych, jak i czołowymi miejscami w turniejach międzynarodowych. Ponadto Grzegorz Tomaszewski zorganizował w 2010 r. pierwszy w Gminie Michałowice Euroligowy Turniej Koszykówki – EBYL (European Youth Basketball League), goszcząc czołowe drużyny Europy oraz dalekiego Kazachstanu. Dzięki funkcjonowaniu wspomnianych kół i klubów uczniowie zdobywają liczne tytuły laureatów, finalistów konkursów przedmiotowych, zajmują bardzo wysokie miejsca w zawodach sportowych. Akcje charytatywne przeprowadzane przez koło wolontariatu czy samorząd uczniowski budują poczucie wspólnoty lokalnej oraz krajowej (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – „wielkie granie” od drugiego finału zainicjował w naszej szkole Wojciech Bentyn, Szlachetna Paczka, Paczka dla Bohatera czy zbiórka karmy dla zwierząt). W szkolną tradycję wpisana jest muzyka i teatr. Stało się tak za sprawą Zespołu Kameralnego „Gradus ad Parnassum” pod batutą Sławomira Rymuzy (zdobywcy m.in. „Srebrnej Struny” podczas międzynarodowego festiwalu „Bydgoskie Impresje Muzyczne” 1993 r., nagrody głównej „Złotej Harfy Eola” na ogólnopolskim festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu 1987, 1989, 1991, 1994), jak również dzięki Zespołowi Teatralnemu „Kurtynka” pod opieką Ewy Ciechomskiej i Małgorzaty Pajączek, w szeregach którego rozkwitły talenty teatralno-muzyczne. W ostatnich paru latach, za sprawą Daniela Wolborskiego, w naszej szkole rozwinęła się działalność wydawnicza. Jesteśmy jedyną lub jedną z nielicznych szkół w Polsce wydającą książki z tekstami, wierszami, pracami plastycznymi dzieci.  Uczniowie uczą się także przy tej okazji pracy redakcyjnej. To nasze fundamenty, na których budujemy sukcesy kolejnych pokoleń uczniów. Patrząc na wieloletnią historię ZSO w Komorowie, trzeba także przypomnieć o istnieniu w latach 1999-2019 komorowskiego Gimnazjum. W trakcie jego funkcjonowania dzieci wystawiły w oryginale „Romea i Julię”, zrealizowały wiele ciekawych projektów edukacyjnych (m.in. gra planszowa „Pęcice’44”, pokaz żywych gadów). Grupa zapaleńców, wśród których byli Katarzyna Wołek i Mirosław Olędzki, dała uczniom możliwość poznania sztuki tworzenia filmów (od scenariusza, przez reżyserię i montaż). W ten sposób powstała Fundacja „Okiem Kamery”. Grupa młodych filmowców przygotowała w 2018 r. film „Finis Griseo”, który zwyciężył w trzech kategoriach prestiżowego konkursu „48 Hours Film Project – Poland”. Wygranie polskiej edycji konkursu otworzyło im rok później drzwi do prestiżowego wydarzenia, jakim jest Festiwal Filmowy „Filmapalooza” w Orlando. Zrzesza on utalentowanych (zwykle profesjonalnych) twórców z całego świata. Obecność na tym wydarzeniu była ogromnym zaszczytem, ze względu na to, że filmowcy zapisali się w historii jako pierwsza niepełnoletnia (najstarszy członek miał 17 lat), zupełnie amatorska grupa biorąca udział w festiwalu.

30 lat Liceum Ogólnokształcącego

13 lutego 1994 r. odbyła się uroczysta inauguracja Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie, jednak zajęcia odbywały się już od września roku 1993 w dwóch klasach pierwszych o profilu ogólnym (65 uczniów). Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego było bardzo ważnym wydarzeniem w historii Komorowa. U podłoża tej inicjatywy lokalnej leżała możliwość zdobycia przez młodzież wykształcenia średniego na miejscu, bez konieczności uciążliwych dojazdów oraz dzięki zatrudnionej kadrze pedagogicznej (bardzo często o proweniencji uniwersyteckiej) możliwość studiowania na najlepszych uczelniach państwowych. Idea powołania miniośrodka akademickiego w Komorowie nie powstałaby, gdyby nie determinacja ówczesnego dyrektora szkoły Andrzeja Fabianowskiego, wspomaganego przez ówczesne władze Gminy Michałowice (szczególną rolę odegrali Piotr Hoser i Andrzej Neyman). Warto również pamiętać o przychylności i wsparciu finansowym dla tego przedsięwzięcia ze strony Włodzimierza Paszyńskiego, będącego wówczas Stołecznym Kuratorem Oświaty. Patrząc z perspektywy 30 lat kameralność komorowskiego Liceum, panująca w nim przyjazna atmosfera, wyposażenie sal lekcyjnych, a także wspomniana wykwalifikowana kadra, wpływają na utrzymujący się wysoki poziom nauczania oraz bardzo wysoką zdawalność egzaminów maturalnych. Dodatkowo Liceum w Komorowie w ramach partnerstwa współpracuje z instytucjami naukowymi takimi jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Naukowe Kopernik. Bogate zaplecze sportowe, rozbudowywane przez lata, pozwala na realizację uczniowskich pasji i zdobywanie trofeów w rywalizacji sportowej. Udało się m.in. uruchomić Klasę Mistrzostwa Sportowego o specjalności piłka koszykowa. Dyrekcja wraz z nauczycielami od początku funkcjonowania szkoły dążyła do umożliwienia uczniom kontaktów z młodzieżą z innych krajów. Stąd realizacja międzynarodowej wymiany młodzieży, najpierw ze szwajcarską Gminą Kӧniz, obecnie – dzięki zaangażowaniu Mateusza Belniaka – ze szkołami w Holandii, Norwegii, Rumunii i Włoszech.        Nagradzana jest praca uczniów pod względem naukowym (stypendium Prezesa Rady Ministrów, nagroda Wójta Gminy Michałowice), jak i bezinteresowna pomoc drugiej osobie w ramach wolontariatu (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, honorowe krwiodawstwo). Potwierdzeniem pozycji Liceum w Komorowie są wysokie miejsca w rankingu szkół średnich „Perspektyw”.

20 lat Uczniowskiego Klubu Sportowego „Komorów”

Klub został założony w 2003 r. Nazwa została wybrana nie bez powodu. Od lat nasza lokalna społeczność wykazuje uzdolnienia na polu wychowania fizycznego. W ten sposób powstał UKS „Komorów”, stawiający sobie początkowo za główny cel przygotowanie młodzieży do rozgrywek i udziału w rozmaitych imprezach sportowych oraz zawodach. Ponadto celem stało się szkolenie dzieci, upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych wśród najmłodszych i dorosłych, organizacja masowych turniejów i imprez oraz wspieranie akcji charytatywnych. Posiadając doskonałą bazę sportową, znajdującą się na terenie ZSO w Komorowie, utworzono początkowo dwie sekcje: tenisa stołowego dla każdego – dyscyplina łącząca pokolenia – i koszykówki chłopców. Klub rozwijał się, tworząc nowe sekcje. Posiadamy takie sekcje jak: tenis stołowy, samoobrona, bodybuilding (ćw. siłowe), siatkówka, strzelectwo sportowe. Pozostałe sekcje są uruchamiane w razie potrzeby przy organizacji różnych przedsięwzięć. W 2005 r. nasze stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego pod nr KRS 0000231967. Wszystkie sekcje dla każdego prowadzone są na wysokim poziomie, jednocześnie podtrzymują lokalne tradycje i promują naszą społeczność, a także okolicę. Klub jako organizacja pożytku publicznego działa w szerokim zakresie – sportowym, społecznym, charytatywnym, gdzie poza sportowymi imprezami odbywa się wspieranie i współpraca na wielu płaszczyznach z podmiotami takimi jak GOPS, OPS, WOŚP, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wieloma innymi. Naszymi odbiorcami są zwykli ludzie, w różnym wieku i o różnym poziomie sportowo-społeczno-kulturalnym. Klub upowszechnia kulturę fizyczną z różnych dyscyplin sportu, działając rekreacyjnie i prozdrowotnie, przekazuje treści edukacyjne i poznawcze, wspiera szkołę i lokalne przedsięwzięcia oraz organizuje akcje społeczno-charytatywne. UKS „Komorów” istnieje już 20 lat. Razem z obchodami stulecia Szkoły Podstawowej i trzydziestolecia Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie będzie współorganizować imprezy dla lokalnej społeczności towarzyszące powyższym jubileuszom. Serdecznie zapraszamy na uroczystą galę, która odbędzie się 3 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 na dziedzińcu ZSO w Komorowie. Będzie to okazja do przypomnienia najważniejszych tradycji, osób zasłużonych dla komorowskiej szkoły, jak też możliwość spotkania byłych nauczycieli. Od 13.30 tego dnia dla wszystkich chętnych dzieci oraz rodziców dostępne będą atrakcje sportowo-rekreacyjne.

autorzy:

Daniel Wolborski - Nauczyciel historii, koordynator uroczystości

dr inż. Marcin Jagiełło - Prezes Zarządu UKS „Komorów”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zaprasza na uroczyste obchody potrójnego jubileuszu, szczegóły w załączniku: link

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także