16.05.2022 14:15

Dzień Europy w gminie Michałowice

45
W tym roku z okazji Dnia Europy w gminnych szkołach, z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy, uczniowie rozmawiali o przyszłości Europy. Święto Europy obchodzono także w urzędzie gminy - pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych przygotowali niespodzianki dla osób odwiedzających tego dnia urząd.

Porozmawiajmy o przyszłości Europy

W ramach akcji "Porozmawiajmy o Przyszłości Europy” członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice  (MRG) odwiedzili w szkołach  uczniów oraz nauczycieli. Celem spotkania było zachęcenie młodzieży oraz ich opiekunów do wspólnych rozmów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Wśród tematów dyskusji pojawiły się m.in. następujące zagadnienia: „Jak się uczyć skuteczniej języka  obcego?” oraz „Jak poznawać lepiej obcą kulturę?”. 

Akcja młodzieży okazała się dużym sukcesem. Objęła ona swoim zasięgiem liczne grono młodzieży szkolnej oraz kadry nauczycielskiej. Sprawna realizacja projektu i dobra komunikacja umożliwiły radnym reprezentującym Młodzieżową Radę Gminy Michałowice dotarcie do ponad 330 uczniów z 18 klas, uczęszczających do szkół podstawowych  (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcącego (klasa I). Z pewnością grono odbiorców było jeszcze większe, gdyż wydarzenie relacjonowano na bieżąco w mediach społecznościowych. 

Wszyscy uczniowie i uczennice z zainteresowaniem uczestniczyli w projekcie, wykazując swoje zaangażowanie oraz chęć do działu w dyskusji. W odpowiedzi na pytania dotyczące skuteczniejszych sposobów nauki języka obcego oraz lepszego poznania obcej kultury, uczniowie uznali, że pomocne mogą okazać się: wyjazdy za granicę (wycieczki klasowe), wymiany narodowe, dodatkowe zajęcia z native speaker’em, przygotowywanie filmów, pisanie tekstów w danym języku, przyjazdy Ambasadorów do szkół (opowiadanie o kulturze danego kraju), filmy edukacyjne, dni tematyczne (kultura, język), wydarzenia z kulturą zagraniczną, dofinansowania na wyjazdy, spotkania z uczniami z innych państw (również online), oglądanie filmów w obcych językach w trakcie zajęć lekcyjnych, dedykowane lekcje geografii oraz wycieczki do muzeów.

Akcja MRG stała się również inspiracją dla nauczycieli oraz dyrekcji, aby organizować wewnętrzne debaty w swoich placówkach.

W dniach 25-27 maja 2022 r. w Warszawie odbędzie się Europejski Kongres Rad Młodzieżowych (EKRM). Gmina Michałowice będzie reprezentowana przez przewodniczącego MRG, Mateusza Pietrzaka,  który przekaże zgłoszone przez uczniów wnioski. Kongres organizowany jest przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy  z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Fundacją Civis Polonus. Jego celem jest zainteresowanie młodych obywateli działających w młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej priorytetami, projektami oraz kierunkami rozwoju. Organizatorzy podkreślają, że zależy im na stworzeniu przestrzeni do prawdziwej dyskusji,  w której będą mogli aktywnie uczestniczyć zarówno młodzi słuchacze, jak i eksperci.

Bardzo nas cieszy, że podczas kongresu będzie słyszany głos młodych ludzi z naszej gminy! Działamy razem!

 

Dzień Europy w urzędzie gminy

9 maja br. w  Dniu Europy odbył się spacer po inwestycjach dofinansowanych dzięki środkom UE. Wzięli w nich udział Anna Fabisiak, zastępca wójt gminy oraz pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych, którzy rozmawiali z mieszkańcami o Unii Europejskiej, a także wręczali im chorągiewki oraz tekst hymnu unii.  

Dodatkowo w urzędzie gminy zostało urządzone stanowisko z materiałami poświęconymi Unii Europejskiej. Pracownicy informowali o pozyskanych przez gminę funduszach i były również quizy dotyczące wiedzy o niej. Zapraszali także mieszkańców do udziału w debacie, w której każdy obywatel Europy może wziąć udział, zabrać głos w sprawach dla niego ważnych  i powiedzieć  w jakiej Europie chce żyć! 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Dzień Europy

Zobacz także