19.12.2017 10:35

Gmina Michałowice „Samorządowym Liderem Edukacji”

198
Nasza gmina otrzymała ogólnopolski certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, który przyznawany jest gminom i powiatom realizującym swoje zadania oświatowe efektywnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia. Kapituła konkursu doceniła także Wójta Gminy Michałowice, Krzysztofa Grabkę przyznając mu wyróżnienie „Mecenas Wiedzy”.

Tytuł „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych i elitarnych certyfikatów jakości oświaty, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Zespół ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i czołowe polskie uniwersytety (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) docenił działania naszej gminy dotyczące rozwoju szkolnictwa oraz zarządzania oświatą.

 

W sferze dotyczącej infrastruktury pozytywnie oceniono takie działania jak: rozbudowa 3 szkół: w Nowej Wsi, w Michałowicach i w Komorowie (dzięki czemu większość uczniów odbywa naukę w systemie jednozmianowym, co jest rzadkością w Warszawie i jej okolicach), rozbudowa gminnego przedszkola w Michałowicach, przebudowa boiska wraz z bieżnią przy michałowickiej szkole oraz  budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną wraz z trybunami przy nowowiejskiej placówce. Eksperci zwrócili także uwagę na nowoczesne wyposażenie jakie posiadają sale lekcyjne. Tylko w latach 2016-2017 zakupiono do szkół 26 projektorów, 24 tablice interaktywne, 57 komputerów, 56 monitorów oraz 11 laptopów. Ponadto w szkołach uczniowie mogą korzystać z mobilnego Miasteczka ruchu drogowego.

 

Zespół dokonując oceny, brał pod uwagę także inne aspekty, niezwiązane z infrastrukturą. Doceniono bardzo dobre wyniki uczniów w testach gimnazjalnych i szóstoklasistów, jak również II miejsce w ogólnopolskim rankingu miejsc sprzyjających edukacji.  Pozytywną ocenę uzyskał wprowadzony w gminie system nadzoru nad szkołami, który prowadzony jest przez wyspecjalizowana jednostkę – Centrum Usług Wspólnych, dzięki któremu m.in. nastąpiła poprawa efektywności wydatków na bieżące utrzymanie szkół. Recenzenci docenili szerokie wykorzystywanie narzędzi informatycznych (nie tylko dzienników elektronicznych, ale także rejestrów Vat, programów do rozliczania dotacji podręcznikowej, elektronicznych  arkuszy organizacji itp.), jak również podnoszenie standardów opieki zdrowotnej nad uczniami (gabinety stomatologiczne w dwóch szkołach, opieka pielęgniarska; udział w ogólnopolskich programach zdrowotnych), co w wielu gminach wciąż jest zaniedbywanym obszarem, jak czytamy w raporcie.

 

Zwrócono także uwagę na pozostałe działania gminy zachęcające do uprawiania sportu, poprzez udostępnianie z jednej strony infrastruktury rekreacyjnej (system „Rower gminny”, strefy rekreacji, siłownie zewnętrzne, lodowisko, boiska), z drugiej zaś - prowadzenie zajęć w ramach uczniowskich klubów sportowych i wspieranie ich działalności poprzez m.in. dotacje gminne. Eksperci wysoko ocenili także zatrudnienie w każdej z placówek logopedów oraz psychologów, jak również powstanie w 2016 r. gabinetów  terapii SI (system wsparcia dla dzieci z orzeczeniami, ale także tych mających problemy z nauką).

 

W ocenie naszej gminy zwrócono także uwagę na współpracę szkół i przedszkoli  z innymi jednostkami przy organizacji przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin (np. Rajd Pęcicki, Festyny rodzinne, Międzygminny festiwal piosenki angielskiej, Przedszkolny festiwal piosenki o Warszawie),  z  Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej (komorowskie liceum), jak również na wypłacane stypendia naukowe dla studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz dla najlepszych sportowców, zajmujących czołowe miejsca w mistrzostwach Polski czy Europy.   

 

Działania gmin i powiatów oceniane były w oparciu m.in. o ankietę weryfikacyjną, sprawozdania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprawozdania z realizacji zadań oświatowych, dokumenty strategiczne i inne opracowania odnoszące się do polityki oświatowej samorządów. 

 

Przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego certyfikat jest ogromnym wyróżnieniem. Jest on świadectwem uznania dotychczasowych działań, a jednocześnie jest motywacją do kolejnych, podnoszących jakość kształcenia w gminnych placówkach oświatowych.  

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: oswiata