30.04.2020 14:45

Komunikat Pani wójt dotyczący otwarcia przedszkoli

760
Szanowni Państwo,

wczoraj niespodziewanie dowiedzieliśmy się wszyscy, że można już otwierać przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom placówek oświatowych. Otwarte oddziały mają pełnić funkcję opiekuńczą dla dzieci, których rodzice bezwzględnie muszą stawić się w pracy.

Zadanie postawione przed nauczycielami, dyrektorami i organami prowadzącymi placówki jest bardzo trudne i budzi wiele kontrowersji zarówno wśród samorządowców, jak i pracowników oświaty, oraz rodziców…. Z korespondencji w Państwem głównie przeziera Wasz niepokój o dzieci.

W trosce o zdrowie dzieci i ich rodziców oraz zapewnienie najlepszych warunków opieki nad dziećmi nie planujemy otwarcia przedszkoli w terminie określonym przez Premiera, czyli 6 maja.

Natomiast przygotujemy placówki do otwarcia w pierwszym możliwym terminie i uwzględniając sytuację epidemiczną w gminie i okolicy.

Dyrektorzy placówek w najbliższym tygodniu opracują procedurę bezpieczeństwa, przygotują sale, zapewnią bezpieczny dostęp do szatni i toalet, przeszkolą pracowników oraz zorganizują salę izolowaną dla ewentualnych przypadków wystąpienia gorączki lub innych objawów u dzieci. Rozpoczęliśmy starania o zakup środków ochrony osobistej dla pracowników szkół i przedszkoli. Kupujemy również zwiększoną ilość płynów dezynfekcyjnych.

Wstępnie zakładamy, że maksymalna liczba dzieci w jednym oddziale będzie wynosić 6-10 osób. Wszystko zależy od Państwa decyzji o przysłaniu dziecka do szkoły lub przedszkola.

Jesteśmy przekonani, że otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przed końcem maja może być zbyt wczesne na odchodzenie od zasad izolacji społecznej. Dlatego chcemy maksymalnie dobrze przygotować placówki, zabezpieczyć wychowanków, a poprzez dzieci także Państwa rodziny  i stworzyć pracownikom bezpieczne warunki pracy. Prosimy o zrozumienie i dokładne przemyślenie swojej ewentualnej decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola lub szkoły. 

Prosimy Rodziców o wypełnienie przygotowanej przez nas ankiety udostępnionej przez Dyrektorów placówek, której celem jest właśnie oszacowanie liczby dzieci, która może uczestniczyć w zajęciach w przedszkolach w najwcześniejszym terminie tzn. po 11 maja.

Po przeanalizowaniu danych z ankiet podejmę decyzję o terminie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

Życząc Państwu udanej Majówki,

pozostaję z poważaniem

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: koronawirus gmina

Zobacz także