19.05.2020 08:25

Informacja Pani wójt dotycząca stopniowego otwierania szkół w naszej gminie

214
Szanowni Rodzice uczniów szkół gminnych,
najnowsze wytyczne wydane przez Ministra Edukacji wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym nakładają na dyrektorów szkół i samorządy nowe zadania związane ze stopniowym otwieraniem placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży. Każdy z Państwa może wyrobić sobie własne zdanie na ten temat czytając wytyczne.

Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek. Szkoły zostały wyposażone w środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej. Dyrektorzy przygotowali już procedury bezpieczeństwa uwzględniające zalecenia MEN, GIS i MZ.

Od poniedziałku 18 maja rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przyznane zajęcia rewalidacyjne, mogą zgłaszać mailowo do szkoły chęć uczestnictwa w takich zajęciach w szkole.

Rodzice dzieci z klas I – III będą proszeni o zgłoszenie do szkoły woli korzystania z zajęć opiekuńczych od 25 maja. Szkoły zamieszczą na swoich stronach ankiety, przekażą też informacje przez dzienniki elektroniczne. Zajęcia będą mogły odbywać się tylko zgodnie z wytycznymi czyli w grupie do 12 osób, w jednej sali lekcyjnej, z tym samym nauczycielem. Zgłoszenia należy złożyć do wtorku 19 maja br.

Uczniowie klas VIII, którzy chcą korzystać z możliwości konsultacji z nauczycielami w szkole proszeni są o zgłoszenie do wychowawcy. W zgłoszeniu powinni wskazać jakich przedmiotów dotyczyć będą ich potrzeby.

Szanowni Państwo, wszyscy dyrektorzy sygnalizują możliwe wystąpienie kłopotów z kadrą pedagogiczną. Wielu nauczycieli ma także dzieci, którymi muszą się opiekować, niektórym stan zdrowia nie pozwala ryzykować zakażenia koronawirusem. Dyrektorzy będą starali się zapewnić bezpieczne warunki Państwa dzieciom i zorganizować opiekę.  Proszę Państwa o wyrozumiałość dla dyrektorów i pedagogów, bo wszyscy naleźliśmy się w niecodziennej sytuacji, a na kadrze pedagogicznej spoczywa duża odpowiedzialność. Proszę Państwa także o podjęcie przemyślanych i rozważnych decyzji.

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: koronawirus gmina

Zobacz także