25.02.2015 15:40

Konferencja Nauczycieli Świetlic

308
17.02.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyła się już II Konferencja Nauczycieli Świetlic. Tym razem tematem spotkania były „Terapeutyczne techniki pracy wykorzystywane w świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej”.

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była pani Małgorzata Szczególska – Basaj nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej w Michałowicach.
Celem spotkania było pogłębienie wiedzy o technikach terapeutycznych oraz  wymiana dobrych praktyk między nauczycielami.
W konferencji licznie uczestniczyli nauczyciele  szkół: Pruszkowa, Brwinowa, Piastowa, Ursusa, Piaseczna, Nowej Wsi, Michałowic oraz Warszawy.  

Pani dyrektor Elżbieta Kwiatkowska w powitalnym przemówieniu zaznaczyła, że świetlica staje się centrum wychowawczo – edukacyjnym szkoły.  Podkreśliła też stale rosnącą rolę pracy nauczycieli świetlic.

W trakcie Konferencji przedstawiono pięć prezentacji:

  • Rozumienie siebie i innych jako podstawa  interwencji nauczyciela –  Marek Dramiński, psycholog kliniczny II stopnia, psychoterapeuta
  • Dziecko z rodziny dysfunkcjonalnej w świetlicy szkolnej i edukacji wczesnoszkolnej -  Anna Seweryńska, psychoterapeuta , założycielka stowarzyszenia Od-Do
  • Wspieranie dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej – Anna Adamkowska  terapeuta integracji sensorycznej
  • Wykorzystanie bajkoterapii w pracy z dzieckiem nieśmiałym – Emilia Kłączyńska  socjoterapeutka, pedagog szkolny
  • Terapeutyczna funkcja świetlicy szkolnej - podzielenie się własnym doświadczeniem -  Małgorzata Szczególska - Basaj  absolwentka  Studium Pomocy Psychologicznej  i Socjoterapii


Było to bardzo pouczające i owocne spotkanie. Frekwencja pokazała, że jest potrzeba takich konferencji. Materiały z niej, tak jak z poprzedniej  zostaną zamieszczone w kwartalniku „Świetlica w Szkole”.

 

Konferencja odbyła się dzięki wsparciu Dyrekcji, wielkiemu zaangażowaniu pani Małgorzaty Szczególskiej – Basaj oraz pomocy nauczycieli świetlicy ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach.
 

Małgorzata Sieradzka

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: szkoła w Michałowicach

Zobacz także