28.02.2024 09:30

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie Gminy Michałowice

40
22 lutego uczniowie kl. 8 ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, pod opieką wychowawczyń, przybyli do Urzędu Gminy Michałowice na nietypową lekcję wos-u.

Obecni byli także reprezentanci Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z powiedzeniem, że "teoria dobra, ale praktyka jeszcze lepsza", zgromadzeni mieli okazję wysłuchania Sekretarza Gminy,  Wojciecha Grzeniewskiego, który przedstawił  informację nt. organizacji pracy urzędu, jak i czynności związanych z przygotowywaniem wyborów samorządowych. Następnie Kierownik Referatu Kultury i Promocji, Katarzyna Stygińska omówiła sprawy dotyczące budżetu obywatelskiego. Temat ten wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po budynku Urzędu. Okazało się, że niektórzy z uczniów zagustowali w fotelu Wójt i jej zastępcy, co jest dobrym prognostykiem w kwestii świadomości obywatelskiej na przyszłość. W młodych siła!!

Autor:

Daniel Wolborski

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także